برای مشاهده اطلاعات منتقل شده از دستگاه کارت ساعت برای پرسنل مورد نظر و در بازه تاریخی دلخواه مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "نمایش اطلاعات...

بیستر بخوانید