بطور عادی پیش کدهای استفاده شده بروی دستگاه کارت ساعت تعیین کننده عامل مرتبط با ورود و خروج می باشد. به عنوان مثال در سازمانی کلید F2 برای ماموریت ساعتی...

بیستر بخوانید