ممکن است بنا به دلایل مختلف و با نظر مدیران سازمان، برای انجام عملیات بازرگانی نیاز به اعمال محدودیتهای خاصی باشد مثلا می توان برای ثبت فاکتورهای بازرگانی، محدوده مقدار خرید یا فروش کالا را مشخص نمود تا امکان خرید یا فروش کالا در محدوده مشخصی امکان پذیر باشد(تا مثلا از اشتباهات کاربری جلوگیری شود) برای این منظور مراحل ذیل را دنبال کنید: ۱- در فرم معرفی کالا، کالای مورد نظر را انتخاب نموده و با استفاده از CM فرم ، گزینه "قیمتهای فروش پیشنهادی" را انتخاب می کنیم ۲- در این فرم، رکورد جدیدی ایجاد کرده و در فیلدهای"حداقل مقدار" و "حداکثر مقدار" محدوده مقداری مورد نظر را درج می کنیم ۳- در فرم "مدیریت گروه کاری" گروه کاری مورد نظر را انتخاب نموده و ویرایش می کنیم ۴- در زیر سیستم بازرگانی، فرم عملیاتی مورد نظر (خرید/فروش و ...

بیشتر بخوانید