در معاملات بازرگانی، برای خرید و فروش کالاها، مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می شود ولی برخی از کالاها، از پرداخت مالیات معاف و در واقع غیر مشمول وت می باشند. برای جلوگیری از درج مالیات در فاکتورها برای این نوع کالاها، می توان در سیستم وضعیت کالا را مشخص نمود. برای این منظور مراحل زیر باید انجام شود: ۱- در فرم معرفی کالا، کالای مورد نظر را ویرایش می کنیم ۲- باکس "مشمول وت نیست" را تیک می زنیم در این صورت، در هیچ یک از فاکتورهای بازرگانی، امکان تخصیص مالیات وت به این کالا وجود ندارد نکنه: جهت اطلاع کاملتر از نحوه برخورد برنامه بازرگانی پیوست با مالیات وت به آیتم پایگاه دانش شماره ۲۰۳۱ مراجعه شود...

بیشتر بخوانید