معمولا هر نوع تغییری در وضعیت دارایی به صورت یک رویداد مستقل در سیستم ثبت می شود. در واقع تغییر مرکز استقرار، تغییر مرکز هزینه و یا تغییر جمعدار دارایی هر کدام، یک رویداد مستقل محسوب می شود و باید به صورت جداگانه ثبت شود ولی از آنجاییکه تغییر مرکز استقرار دارایی معمولا توام با تغییر مرکز هزینه و جمعدار دارایی نیز هست برای سهولت انجام کار رویداد "انتقال دارایی" در سیستم در نظر گرفته شده است. برای انتقال دارایی به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی "عملیات دارایی" فرم "انتقال دارایی" را فرا خوان می نماییم. ۲- دارایی مورد نظر را انتخاب می نماییم. در فرم وضعیت جاری دارایی به طور کامل نمایش داده می شود. ۳- مرکز استقرار جدید، مرکز هزینه جدید، جمعدار دارایی جدید و تحویل گیرنده دارایی جدید را انتخاب می نماییم. ۴- برگه را ثبت می...

بیشتر بخوانید