با استفاه از گزارش کاردکس کارکرد می توان از کارکردهای یک سال پرسنل به تفکیک ماه گزارش تهیه نمود. برای تهیه این گزارش مراحل زیر را دنبال کنید : ۱-از منوی "گزارشها" وارد فرم "کاردکس کارکرد" شوید. ۲-برای یافتن اطلاعات مربوط به پرسنل مورد نظر در این گزارش، قسمتی از نام یا کد پرسنلی وی را در جعبه متنی "پرسنل" وارد کنید و Enter را بزنید. ۳-لیست اسامی پرسنل قابل مشاهده خواهد بود. پرسنل مورد نظر را از فهرست انتخاب کنید. ۴-پس از انتخاب پرسنل مورد نظر، مجموع کارکرد مربوط به هر ماه او مشاهده خواهد شد....

بیشتر بخوانید