در هنگام چاپ می توان برای نمایش یا عدم نمایش فیلدهای اطلاعاتی شرط گذاشت در فرم چاپی فاکتور ،  آیتم اطلاعاتی (ColumnValue) را انتخاب کرده و روی آن راست کلیک می...

بیستر بخوانید