در هنگام چاپ می توان برای نمایش یا عدم نمایش فیلدهای اطلاعاتی شرط گذاشت در فرم چاپی فاکتور ،  آیتم اطلاعاتی (ColumnValue) را انتخاب کرده و روی آن راست کلیک می کنیم فرم ویژگی ها باز می گردد در این صفحه کلید ترکیبی Alt+E را فشار می دهیم ، فرم توابع باز می گردد متغیر مربوطه را از بخش آرگومانها (مثلا [Data(n,5)])  در بخش شرایط کپی می کنیم و شرط آن را بزرگتر از صفر قرار می دهیم >0[Data(n,6)] حال این متغیر برای اقلام مساوی صفر نمایش داده نمی شود و فیلد اطلاعاتی مربوطه در فاکتور خالی نمایش داده می شود ....

بیشتر بخوانید

بصورت پیش فرض فیلدهای انتهایی گزارش اعم از جای امضاء ها و شرح در تمام صفحات چاپ می شود که می توان برای صرفه جویی در مصرف کاغذ و چاپ تعداد بیشتر آرتیکلها , این فیلدها را فقط در صفحه آخر چاپ نمود. برای چاپ فیلدها فقط در صفحه آخر می توان به طریق زیر عمل نمود: در محیط تغییر فرم،فیلدها و توابع مورد نظر که در محدوده انتهای صفحه وجود داردند را به محدوده انتهای گزارش منتقل می نمائیم که برای اینکار می توان از Drag & Drop و یا Copy & Paste  استفاده نمود. نکته ۱: توصیه میشود قبل از تغییر در فرم اصلی حتما از آن ذخیره گزارش بنام (Alt + Z) گرفته شود . نکته ۲: بعد از اتمام تغییرات , فرم باید ذخیره شود....

بیشتر بخوانید