روالهای متعارف جهت ثبت عملیات خرید در سیستم بازرگانی پیوست عبارتند از: روال شماره ۱- فاکتور خرید ----> رسید انبار ----> سند مالی روال شماره ۲- رسید انبار ----> فاکتور خرید ---->  سند مالی روال شماره ۳- استعلام خرید ----> فاکتور خرید----> رسید انبار ----> سند مالی روال شماره ۴- قرارداد خرید ----> رسید دریافت خرید ----> فاکتور خرید ----> سند مالی روال شماره ۵- استعلام خرید ----> رسید دریافت خرید ----> فاکتور خرید ----> سند مالی روال شماره ۶- استعلام خرید ----> قرارداد خرید ----> رسید دریافت خرید----> فاکتور خرید----> سند مالی هر یک از روشهای بالا به فراخور نیاز سازمان و کنترل های داخلی مورد نظر می تواند مورد استفاده قرارگیرد....

بیشتر بخوانید

در دفتر خرید و فروش بعد از انتخاب نوع دفتر، رکوردهای مورد نظر را با دگمه + انتخاب نمایید،با استفاده از کلیدهای ترکیبی ctrl+shift+F8 پیغامی مبنی بر تایید حذف رکوردهای انتخابی مشاهده می شود که با تایید پیغام کلیه رکوردهای علامت گذاری شده حذف خواهند شد . نکته ۱: اسناد حسابداری مرتبط با فاکتورهای علامت گذاری شده باید در حالت ثبت نشده باشند . نکته ۲: اگر پیش فاکتور به فاکتور تبدیل شده باشد ابتدا باید فاکتور فروش مرتبط حذف شود بعد اقدام به حذف پیش فاکتور کرد. نکته ۳: توجه داشته باشید که با این اقدام سندهای حسابداری مربوط به فاکتورها و همچنین رسید وحواله های آن نیز حذف خواهند شد نکته ۴: قبل از انجام این عملیات حتما اقدام به تهیه پشتیبان نمایید چون این عملیات قابل برگشت نمی باشد نکته ۵: فقط مدیر سیستم چنین امکانی را در...

بیشتر بخوانید

با کلیک کردن دکمه "ابظال فاکتور" در فرم فاکتور فروش/خرید فاکتور ابطال می شود. فاکتور ابطال شده هیج اثری در گزارشها و سایر اسناد نداشته و تنها یک شماره در سریال فاکتورها را اشغال میکند. نکته ۱: فاکتوری می تواند ابطال شود که ثبت نشده باشد. نکته ۲: اسناد مالی و انبار مرتبط با فاکتور حین ابطال حذف خواهد شد. نکته ۳: فاکتور ابطال شده می تواند از حالت ابطال خارج شود مشروط بر داشتن مجوز(تنظیم شماره ۴۵ ار تنظمیات مرتبط با فاکتورها در مدیریت کاربران) نکته ۴: نگهداری لاشه چنین فاکتوری می تواند به دلیل ملاحظات قانونی سریال فاکتورها باشد....

بیشتر بخوانید