در صورتی که بنا به دلایلی لازم باشد ،کاربر در فرم انتقال بین انبارها، از قیمت تمام شده کالا اطلاعی نداشته باشد و فقط به انجام عملیات انتقال اکتفا نماید،...

بیستر بخوانید