مراحل تهیه خلاصه سند ماه عبارتند از: ۱- در منوی حسابداری، آیتم عملیات اسناد مالی فرم "گزارش خلاصه سند" را انتخاب می کنیم. ۲- تاریخ ابتداء و انتهای ماه مورد نظر را وارد می کنیم. ۳- نوع گزارش شامل:      * همه اسناد      *همه اسناد به جز افتتاحیه و اختتامیه      *فقط سند افتتاحیه      *فقط سند اختتامیه را بسته به ماه گزارش گیری(مثلا اگر اسفند ماه است نوع "همه اسناد به جز افتتاحیه و اختتامیه" را انتخاب می کنیم چون سند اختتامیه به صورت جدا در دفاتر ثبت می شود)انتخاب می کنیم و گزارش خلاصه سند را تهیه می کنیم. نکته ۱: این گزارش بیشتر برای نوشتن دفاتر مورد نیاز است. نکته ۲: این گزارش می تواند در بازه تاریخی دلخواه(و نه الزاما ماه) تهیه شود....

بیشتر بخوانید

با استفاده از منوی عملیات اسناد مالی->‌گزارش خلاصه سند فرمی در اختیار کاربر قرار می گیرد که کاربر با وارد کردن محدوده تاریخی مورد نظر(که می تواند به طور دلخواه در فاصله بیش از یک ماه نیز باشد) خلاصه سند (تجمیع تراکنش یک حساب در فاصله تاریخی داده شده به تفکیک بدهکار/بستانکار) را تهیه کرده و پرینت بگیرد. البته این گزارش با چهار حالت مختلف تهیه می شود. ۱-تمام اسناد ۲-همه اسناد جز افتتاحیه و اختتامیه ۳- فقط سند افتتاحیه ۴-فقط سند اختامیه سه حالت اخیر برای این منطور می باشد که اگر سازمانی سند افتتاحیه را در ماه اردیبهشت بزند و قصد ثبت دفاتر قانونی را داشته باشد باید خلاصه سند اردیبهشت را منهای سند افتتاحیه(مورد شماره ۲) تهیه کند...

بیشتر بخوانید