[vc_row][vc_column][vc_column_text] حسابهای انتظامی(Contra Account)، حساب هایی است که جهت نگهداری اطلاعات و ارقام مربوط به برخی اطلاعات غیر مالی کاربرد دارند و هدف از آن ها ایجاد شفافیت هر چه بیشتر برای برخی از رویدادهای مالی در گذشته، حال یا آینده می باشند مثلا نگهداری اطلاعات مربوط به اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران که می تواند میزان برخی تعهدات ممکن در آینده را شفاف تر سازد.  از ویژگی های این حساب ها این است که به هیچ عنوان در متن ترازنامه گزارش نمی گردند و صرفاً ذیل ترازنامه و یا در یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی افشاء می گردند.  البته این حساب ها در نظام حسابداری دولتی کاربرد بیشتری  دارند. یکی از موارد کاربرد حساب های انتظامی در حسابداری بازرگانی در ثبت بدهی های احتمالی (غیرقطعی) است. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

بیستر بخوانید