این امکان مدیریت ساخت حساب ها و ساخت حساب ثابت تفصیلی به صورت خودکار توسط سیستم را میسر می کند.برای تعیین حساب مرتبط با طرف حساب به تفکیک نوع کافیست مراحل زیر را دنبال کنید ۱-از پانل امکانات وارد منوی "سایر موارد" شده و بر روی منوی "پارامترهای عمومی" کلیک کنید. ۲-از داخل لیست درختواره ای پارامترها انواع طرف حساب را انتخاب کنید. ۳- برای تعریف طرف حساب جدید ابتدا تیک چک باکس زیر مجموعه را فعال کنید و بر روی دکمه جدید کلیک کرده و یا از کلید ترکیبی Alt+N استفاده کنید. ۴- نام نوع دلخواه را در فیلد مربوطه بنویسید. ۵- برای انتخاب سرشاخه حساب تفصیلی در فیلد سر شاخه تفصیلی enter کنید و سرشاخه ای که مربوط به اسامی طرف حسابهای تجاری می باشد را انتخاب کنید. ۶- سپس برای انتخاب حساب ثابت که همان سر فصل های اصلی سیستم می باشد و...

بیشتر بخوانید