در سیستم حضور و غیاب می توان رکوردهایی که در فرم کارکرد روزانه بصورت دستی توسط کاربر ثبت و یا ویرایش شده است را از رکوردهایی که از دستگاه کارت ساعت انتقال داده شده است تمیز داد و همچنین می توان از رکوردهای ثبت / ویرایش شده به صورت دستی گزارش تهیه کرد. برای تهیه گزارش از این رکوردها کافی است تا مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی "گزارشها" وارد فرم "گزارش ورود و خروج ویرایش شده" شوید. ۲- بازه تاریخی مورد نظر که قصد دارید گزارش را در آن بازه تهیه کنید، با استفاده از فیلد های "از تاریخ" و " تا تاریخ" تنظیم کنید. ۳- فیلتر های نوع استخدام و واحد سازمانی را تنظیم کنید تا گزارش تهیه شود . در این گزارش، ساعتهای ثبت / ویرایش شده بصورت دستی در تاریخ مورد نظر نمایش داده خواهد...

بیشتر بخوانید