برای اینکه از ثبت کد اشتراک های تکراری جلوگیری به عمل آید کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱-از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و برروی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم بازرگانی " معرفی طرف حساب" را انتخاب کنید. ۴- در بخش تنظیمات مرتبط با فرم تیک گزینه " تکراری نبودن شماره اشتراک " را فعال کنید. ۵- برای ذخیره تغییرات اعمال شده بر روی دکمه ذخیره تغییرات کلیک کنید. نکته: درصورتی که تیک تکراری نبودن شماره اشتراک فعال باشد سیستم در فرم معرفی طرف حساب اجازه ثبت کد تکراری را نخواهد داد....

بیستر بخوانید