برای اینکه از ثبت کد اشتراک های تکراری جلوگیری به عمل آید کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱-از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و برروی زیر منوی" مدیریت...

بیستر بخوانید