برای تجزیه سند افتتاحیه و اختتامیه بر حسب تفصیلیها و ارز به اینصورت عمل می کنیم: ۱- بعد از ایجاد سند اختتامیه و افتتاحیه ابتدا ردیفهای مورد نظر را انتخاب مینماییم (با کلید +) و یا (با کلید Ctrl+A) ۲- سپس در منوی عملیات ابتداء و انتهای دوره مالی در فرم سند اختتامیه یا افتتاحیه راست کلیک کرده و تجزیه آرتیکل سند افتتاحیه یا اختتامیه بر حسب تفصیلیها را می زنیم و بر اساس اینکه در دیتابیس از کدام دسته از تفصیلیها یا ارز استفاده شده باشد گزینه های مورد نظر را تیک می کنیم .فقط برای صحیح بودن رکوردهای تجزیه شده سند افتتاحیه، بعد از تجزیه نمودن سند افتتاحیه اقدام به تجزیه سند اختتامیه نمائید (ترتیب عملیات مهم است)...

بیستر بخوانید

برای این منظور با مراجعه به فرم"مدیریت ارتباط حساب و تفصیلی" از منوی حسابداری و کلیک برروی دگمه "گزارش ارتباطات" فرمی تحت عنوان لیست ارتباطات حساب و تفصیلیها نمایان می شود که در آن لیستی از حسابهایی که با تفصیلیها در ارتباط هستند با تفصیلیهای انتخاب شده برای آنها نمایش داده می شود...

بیستر بخوانید

فرم "مدیریت ارتباط حساب و تفصیلی" در منوی مالی برای این منظور در نظر گرفته شده است. در این فرم درختواره حسابها ( بخش سفید رنگ) سرفصلهای اصلی حسابداری قابل مشاهده هستند و در بخشهای زرد رنگ سرفصلهای تفصیلی که در سیستم ایجاد شده اند وجود دارند. برای ایجاد ارتباط سرفصلها با تفصیلیها بدین طریق عمل می کنیم : ۱- جهت برقراری ارتباط، چک باکس حساب اصلی مورد نظر در درختواره حساب­ها را مارک کنید. سپس حساب­های تفصیلی مورد نظرتان را انتخاب نمایید. در نظرداشته باشید که امکان ارتباط سرفصلها با گروه تفصیلیها و بالعکس نیز وجود دارد . یعنی می توان یک حساب را در سطح کل یا معین یا تفصیلی به حساب تفصیلی یا  گروه تفصیلیها ارتباط داد . ۲- پس از اطمینان از صحت ارتباط موردنظرتان، گزینه ذخیره ارتباطات را انتخاب نمایید. ۳- جهت حذف...

بیستر بخوانید