برای تعریف دوره های محاسباتی بصورت دلخواه و بدون وابستگی به تاریخ آغاز و پایان ماههای سال مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی اطلاعات پایه وارد فرم "مدیریت سال" شوید و...

بیستر بخوانید