هنگام ثبت فاکتورهای بازرگانی، سیستم سند مالی مربوط به فاکتورها را در قسمت حسابداری صادر می نماید درصورتیکه به فاکتور مالیات وت تخصیص داده شود، آرتیکلهای مربوط به مالیات و عوارض نیز در سند حسابداری ایجاد می شود،  سیستم جهت شناسایی و تشخیص حساب های مربوط به مالیات و عوارض، نیاز به تنظیمات زیر دارد: ۱- سرفصل های مالی مربوط به "مالیات بر ارزش افزوده" و "عوارض کالا و خدمات" را در سرفصل های مالی باید تعریف شوند. ۲- در منوی حسابداری، باید از طریق فرم "سرفصلهای ویژه" ، کدهای ویژه مربوط به مالیات و عوارض به حساب های تعریف شده ارتباط داده شوند: - کد ویژه "مالیات برارزش افزوده پرداختنی" به حساب مالیات فروش - کد ویژه "عوارض کالا و خدمات پرداختنی" به حساب عوارض فروش - کد ویژه "مالیات برارزش افزوده دریافتنی" به حساب مالیات خرید - کد ویژه "عوارض کالا و خدمات دریافتنی" به حساب عوارض خرید با اعمال...

بیشتر بخوانید