برای تجزیه سند افتتاحیه و اختتامیه بر حسب تفصیلیها و ارز به اینصورت عمل می کنیم: ۱- بعد از ایجاد سند اختتامیه و افتتاحیه ابتدا ردیفهای مورد نظر را انتخاب مینماییم (با کلید +) و یا (با کلید Ctrl+A) ۲- سپس در منوی عملیات ابتداء و انتهای دوره مالی در فرم سند اختتامیه یا افتتاحیه راست کلیک کرده و تجزیه آرتیکل سند افتتاحیه یا اختتامیه بر حسب تفصیلیها را می زنیم و بر اساس اینکه در دیتابیس از کدام دسته از تفصیلیها یا ارز استفاده شده باشد گزینه های مورد نظر را تیک می کنیم .فقط برای صحیح بودن رکوردهای تجزیه شده سند افتتاحیه، بعد از تجزیه نمودن سند افتتاحیه اقدام به تجزیه سند اختتامیه نمائید (ترتیب عملیات مهم است)...

بیشتر بخوانید

تجزیه آرتیکل به مفهوم شکستن رقم یک آرتیکل به ارقام کوچکتر و با حسابهای مختلف می باشد.این امر در مواردی کاربرد دارد که کاربر بخواهد آرتیکلی را(به ویژه آرتیکلهایی که توسط سیستم به طور خودکار تولید می شود) را به ارقام کوچکتر و با حسابها/تفصیلیهایی متفاوت با حالت اولیه تبدیل نماید. برای تحزیه آرتیکل به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی حسابداری وارد فرم "سند حسابداری" با شماره مورد نظر می شویم. ۲- آرتیکل مور نظر را انتخاب و از CM فرم آیتم "تجزیه آرتیکل" را انتخاب می نماییم. ۳- فرمی مشابه سند حسابداری در اختیار کاربر قرار می گیرد. با استفاده از کلید space آرتیکلهای معادل را ایجاد می کنیم. ۴- دکمه "درج در سند" را کلیک می کنیم. به این ترتیب آرتیکل اولیه از سندحذف و آرتیکلهای ایجاد شده در فرم تجزیه آرتیکل جایگزین آن خواهد شد. نکته ۱: به طور خودکار رقم آرتیکل...

بیشتر بخوانید