در مواردی که نیاز است انباردار به سایر اطلاعات ثبت شده در فاکتور بازرگانی دسترسی داشته باشد، یا به هنگام رجوع به اسناد انبار، سایر اطلاعات مرتبط با اسناد بازرگانی را مشاهده کند می توان از امکان کپی خودکار سایر اطلاعات فاکتور در اسناد انبار مرتبط استفاده کرد. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی" امکانات" وارد فرم "مدیریت گروه های کاری" شوید. ۲- گروه کاری مورد نظر را انتخاب و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- در کمبو باکس "فرم های زیر سیستم" سیستم بازرگانی را انتخاب کنید. ۴-در فرم "خرید کالا و خدمات" در بخش تنظیمات مرتبط تیک مربوط به کپی سایر اطلاعات فاکتور در اسناد انبار (شماره ۵۵) را بزنید. برای فرم های فروش کالا و خدمات، برگشت از خرید و برگشت از فروش نیز به همین ترتیب عمل کنید. پس از انجام تغییرات مورد نظر...

بیشتر بخوانید