برای انتقال گردش بدهکار/بستانکار یک حساب به حساب دیگر به روش زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "مدیریت سرفصلها" حساب مقصد(جهت انتقال گردش) را انتخاب می کنیم، ۲- در CM فرم آیتم "انتقال گردش از حساب دیگر" را انتخاب می کنیم، ۳- حساب مبدا جهت انتقال گردش را انتخاب می کنیم، ۴- نحوه انتقال مورد نظر شامل یکی از موارد "فقط بدهکار" "فقط بستانکار" "بدهکار و بستانکار" را انتخاب می کنیم، ۵- دگمه انتقال گردش را کلیک می کنیم، سیستم پس از دریافت تایید نهایی از کاربر تراکنش های بدهکار/بستانکار/هر دو را حسب انتخاب کاربر از حساب مبدا به حساب مقصد انتقال می دهد. نکته: در صورتیکه قصد حذف یک حساب که تراکنش مالی داشته باشد را داشته باشیم می توان از این امکان جهت انتقال گردش و سپس حذف آن اقدام کرد....

بیستر بخوانید

جهت انتقال گردش یک حساب تفصیلی به تفصیلی دیگر به روش زیر اقدام می نماییم: ۱- در فرم "مدیریت سرفصلهای تفصیلی" برروی نام تفصیلی مقصد کلیک کرده و از منوی شناور فرم، گزینه "انتقال گردش تفصیلی به تفصیلی دیگر" را انتخاب می کنیم. با این کار فرم انتقال گردش نمایش داده می شود و حساب مقصد در فیلد مربوطه دیده می شود. ۲- در فرم انتقال گردش، نام تفصیلی مبدا را انتخاب می کنیم. در صورتیکه نیاز به انتقال کل گردش تفصیلی باشد کافیست برروی دگمه "انتقال گردش" کلیک کنیم. با این کار، سیستم کلیه گردش تفصیلی مورد نظر را منتقل می کند. نکته ۱: می توان فقط گردش تفصیلی با حساب خاص را به تفصیلی دیگر انتقال داد. برای این منظور در فیلد "حساب" باید حساب مورد نظر را نیز انتخاب نماییم. نکته ۲: می توان در فیلدهای موجود به تفصیلیهای سطوح دیگر نیز،...

بیستر بخوانید