برای تخصیص دسترسی انبارها به کاربر مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید و کاربر مورد نظر را انتخاب نمایید. ۲- روی دکمه "دسترسی ویژه کاربران" کلیک کنید. ۳- از بالای فرم سمت راست نوع را از شرکتها به انبارها تغییر دهید. ۴-انبارهای مورد نظر را که کاربر باید به آنها دسترسی داشته باشد، با دوبار کلیک کردن به لیست دسترسیها در سمت چپ اضافه نموده و در انتها دگمه ذخیره را فشاردهید . نکته۱: برای انجام دسترسی به انبارها باید با رمز مدیر سیستم وارد سیستم شوید . نکته۲: برای حذف دسترسی کاربر به انبارها می توانید روی نام انبارها در لیست دسترسیها دوبار کلیک کرده تا از این لیست حذف شده و سپس اقدام به ذخیره نمائید . نکته۳: برای تخصیص دسترسی انبار در هر شرکت باید به صورت جداگانه...

بیشتر بخوانید