برای تخصیص دسترسی انبارها به کاربر مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید و کاربر مورد نظر را انتخاب نمایید. ۲- روی دکمه "دسترسی ویژه کاربران" کلیک...

بیستر بخوانید