۱ برای اینکار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- ابتدا یک حساب انتظامی به نام "انبارهای امانی" (نام حساب دلخواه) در حسابداری ایجاد نمایید و سپس انباری به نام "انبار امانی"  (نام انبار دلخواه) با ارتباط با سرفصل حسابداری مد نظر در سیستم انبار تعریف نمایید. ۲- در عملیات انبار بصورت پیش فرض رسید و حواله امانی وجود دارد و در صورت عدم وجود آنها را تعریف نمایید. ۳- در هنگام ایجاد رسید و حواله نوع رسید و یا حواله را از مستقیم به رسید و یا حواله امانی تغییر دهید. ۴- به جهت صدور اسناد حسابداری  این رسیدها و حواله ها را در فرمهای ورود و خروج فراخوانی نمایید. نکته ۱: این راهکار برای مجموعه هایی کاربرد خواهد داشت که جدا از مبحث مقداری در انبار به گردش ریالی انبارهای امانی هم نیاز دارند. نکته ۲: اختصاص سرفصل حسابداری با...

بیشتر بخوانید