فایروال جلوی پکت های ورودی و یا ( در برخی از انواع آن ) پکت های خروجی را ( به/از سیستم عامل ها و شبکه ها ) می تواند بگیرد و در اصل یک مدیریتی برای روی  port های مختلف ( و همچنین سرویس ها و برنامه ها و ...

بیشتر بخوانید