برای ثبت گروهی اطلاعات رفت و آمد مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی کارکرد وارد فرم کارکرد روزانه شوید و دوره محاسبه دلخواه را انتخاب کنید ۲- پرسنل مورد...

بیستر بخوانید