برای ثبت گروهی اطلاعات رفت و آمد مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی کارکرد وارد فرم کارکرد روزانه شوید و دوره محاسبه دلخواه را انتخاب کنید ۲- پرسنل مورد نظر خود را با استفاده از کلید + انتخاب کنید (Ctrl+A انتخاب همه ) ۳- چک باکس "ثبت یا حذف گروهی " را مارک کنید. ۴- کلید جدید را زده و اطلاعات رفت و آمد مورد نظر را برای تاریخ دلخواه وارد کنید و کلید تائید را بزنید....

بیشتر بخوانید