در کارتابل تحت وب تعیین زبان عبارت نمایش داده شده بر روی کنترل "اطلاعات اقدام کننده" در طراحی فرم اداری امکانپذیر می باشد. فعالسازی امکان مذکور به این صورت می باشد که  در صفحه طراحی فرم اداری، با انتخاب کنترل "اطلاعات اقدام کننده"، می بایست از لیست خاصیتهای کنترل، گزینه "زبان" را انتخاب و مقادیر "Persian" و یا "English" را انتخاب نمود. تعیین مقدار بر روی گزینه "English"، بر روی نوع اطلاعات "نام و نام خانوادگی"، "پست"، "واحد سازمانی" و "تاریخ" اعمال شده و در مورد تاریخ، تاریخ را به صورت میلادی نمایش می دهد. با فعالسازی امکان فوق بر روی کنترل "اطلاعات اقدام کننده"، هنگام ایجاد فرم توسط کاربر انگلیسی زبان، نوع اطلاعات مذکور، بر روی کنترل به صورت لاتین نمایش می یابد....

بیستر بخوانید