هنگام فروش کالا با توجه به میزان خرید خریدار، فروشنده می خواهد یک یا چند کالا به صورت هدیه یا اصطلاحا اشانتیون در فاکتور درج نماید برای ثبت این کالاها می...

بیستر بخوانید