برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- ابتدا با کاربر مدیر، وارد منوی امکانات / مدیرت کاربران شوید. ۲- کاربر مورد نظر را انتخاب و سپس بر روی دکمه  ویرایش کلیک کرده، گروه کاربری نمایش داده خواهد شد. ۳-از منوی مدیریت کاربران گزینه گروههای کاری را برگزیده و سپس گروه کاربری کاربر مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۴-در صفحه ویرایش گروه کاری ، از سمت راست در قسمت فرمهای زیر سیستم ،سیستم خزانه داری و شماره ۰۱۲ (گزارش وضعیت نقدینگی) را انتخاب نموده و از سمت چپ در قسمت زردرنگ گزینه شماره ۵ (عدم نمایش اسناد تضمینی ) را فعال کنید . ۵- برای ثبت تغییرات بر روی دکمه "ذخیره تغییرات" کلیک کنید با این کار هنگامی که منوی گزارش نقدینگی بازشود اسناد تضمینی نمایش داده نخواهند شد....

بیشتر بخوانید

این اطلاعات در دو بخش مرتبط با سند و مرتبط با آرتیکلهای سند قابل طبقه بندی است: بخش اطلاعات سند: ۰- شماره سند ۱- تاریخ سند ۲- حساب دریافت/پرداخت کننده ۳- شرح سند ۵- حساب صندوق ۶- مبلغ کل ۷- تفصیلی اول دریافت/پرداخت کننده ۸- تفصیلی دوم دریافت/پرداخت کننده ۹- تفصیلی سوم دریافت/پرداخت کننده ۱۰-تفصیلی چهارم دریافت/پرداخت کننده ۱۱-تفصیلی پنجم دریافت/پرداخت کننده ۱۵- نام طرف حساب ۱۶- شماره تلفن طرف حساب ۱۷- کد اقتصادی طرف حساب ۱۸- نشانی طرف حساب ۱۹-نام شرکت ۲۰-شماره اقتصادی شرکت ۲۱-نشانی شرکت ۲۲-شماره تلفن شرکت ۲۳-شمار نمابر شرکت ۲۴-پست الکترونیک شرکت ۲۵- تفصیلی طرف حساب ۲۶- کدملی طرف حساب ۲۷- توضیحات طرف حساب ۲۸- نمابر طرف حساب ۲۹- ایمیل طرف حساب ۳۰- کدپستی طرف حساب ۳۱- تلفن همراه طرف حساب ۳۲**۳۸ * ۳۹- تنظیم کننده سند ۴۰-جمع هزینه...

بیشتر بخوانید