برای افزایش سرعت و سهولت برای تعیین ارزشیابی برای گروهی از پرسنل میتوان برای تعداد پرسنل دلخواه ارزشیابی یکسان تعریف کرد برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از فرم " مدیریت پرسنل " وارد فرم " ارزیابی پرسنل" شوید. برای احضار این فرم می توانید از کلید ترکیبی (Alt+V) استفاده کنید. ۲- از داخل  لیست بالایی فرم که مربوط به لیست پرسنل می باشد ، پرسنل مرد نظر را با استفاده از دکمه + انتخاب نمایید.( Ctrl+A انتخاب همه) ۳- در سمت چپ فرم  دکمه G  را فشاردهید و یا از کلید ترکیبی (Alt+G) استفاده نمایید. ۴- بر روی دکمه جدید کلیک کرده و اطلاعات ارزشیابی را تعریف نمایید. ۵- در نهایت برای انجام قطعی عملیات ثبت ارزشیابی گروهی بر روی تیک سبز رنگ کلیک کنید. (Alt+C) ۶- سیستم با پیغامی تایید کاربر را برای ثبت گروهی ارزشیابی سئوال خواهد کرد. با این کار ارزشیابی به صورت...

بیشتر بخوانید