راهکار ویژه بیمارستانی

 

پیاده سازی شده در دهها بیمارستان و کلینیک تخصصی در سراسر کشور

گروه نرم افزاری پیوست > راهکارها > راهکار ویژه بیمارستانی

راهکار بیمارستانی

راهکار ویژه کلینیکها و بیمارستانهای پیوست در راستای پوشش دادن کامل به انواع فرآیندهای اجرایی در حوزه بیمارستانی طراحی و پیاده سازی شده است. در حوزه بیمارستانی انواع عملیات درمانی انجام می شود که در کنار یک نرم افزار HIS حرفه ای، نیازمند یک سیستم یکپارچه مالی و اداری با تحلیل کامل نیازهای یک بیمارستان است.

null

این حوزه نیاز به نرم افزار حسابداری حرفه ای و کامل با پوشش کامل عملیات مالی و بهای تمام شده دارد که بتواند پاسخگویی کاملی برای هیات مدیره بیمارستان و مراجع قانونی فراهم نماید . همچنین برای یکپارچگی با نرم افزار HIS (Hospital Information System) از وب سرویس های ارتباطی برای دریافت اطلاعات آنلاین استفاده شده است تا یک مجموعه کامل عملیاتی را ارائه دهد. در حوزه گردش فرمهای الکترونیک نیز، بیمارستان نیازمند ارائه امکاناتی برای فرآیند سازی و هوشمند سازی گردش فرمها است که در سازمان الکترونیک پیوست پیاده سازی شده است.

 

کیفیت عملکرد، ثبت اطلاعات دقیق و گزارشهای کامل این مجموعه نرم افزاری موجب اطمینان مدیران بیمارستانهای خصوصی، دولتی، حسابرسان و مراجع قانونی شده است.

برخی از مشتریان راهکار بیمارستانی پیوست

بخش های مختلفی به صورت اختصاصی برای پوشش عملیات حوزه بیمارستانی در پیوست پیاده سازی شده است:

h

امکانات خاص سیستم حسابداری مالی:

 

 • پیاده سازی ساختار کدینگ دلخواه برای محاسبه بهای تمام شده تخت، بیمار، مراکز درمانی
 • پیاده سازی ساختار مراکز هزینه در ساختار درختی باز حسابها به تفکیک مراکز، واحدها و بخشهای درمانی
 • ارائه دفتر حسابهای ریالی و ارزی با مانده به تفکیک ارزهای مختلف (توریسم بیمارستانی)
 • گزارش درآمد و هزینه های هر مرکز و بخش به تفکیک انواع عوامل یا بیماران
 • امکان دسترسی مدیران بخشهای واگذار شده (طرف قرارداد) به گزارش دفاتر مالی بخش خاص

امکانات خاص سیستم خزانه داری:

 

 • امکان مدیریت باجه ها و صندوقهای مختلف دریافت و پرداخت
 • مدیریت ضمانت نامه های دریافتی و پرداختی
 • مدیریت تنخواه خرید کالا با انعکاس مستقیم در گزارش خرید و فروش فصلی
 • مدیریت صندوق های مختلف به تفکیک ریال و ارز (توریسم بیمارستانی)
 • مدیریت گردش حسابهای بانکی ریالی و ارزی
h
h

امکانات خاص سیستم خرید و تدارکات:

 

 • کنترل عملیات خرید و تامین کالا و میزان درخواست کالا در واحدها و بخش ها
 • مدیریت قراردادها و فاکتورهای خرید خدمات و کالا به صورت ترکیبی با تحویل چند مرحله ای و زماندار
 • مدیریت درخواست کالا در واحدها، مدیریت تامین، تحویل و سفارش خرید کالا
 • مدیریت عملیات صدور فاکتور برای خرید خدمات از پزشکان
 • محاسبه بهای تمام شده تجهیزات خاص خریداری شده به روش “شناسایی ویژه”
 • ارائه گزارش خرید و فروش سه ماهانه و تولید فایل TTMS

امکانات خاص سیستم انبار:

 

 • امکان مدیریت انبارهای کالاهای مصرفی و تجهیزات
 • گزارشگیری و کنترل روی کالاهای مصرف شده در واحدها و بخش ها
 • مدیریت گردش کالاهای راکد و کم مصرف
 • امکان تعریف بسته های کالا برای تخصیص به عمل های مختلف
 • مدیریت lot number و تاریخ انقضا روی کالاهای خاص
h
h

امکانات خاص سیستم تولیدکالا :

 

 • امکان مدیریت تولید و بهای تمام شده لوازم مصرفی و لباس بیمارستانی تولیدی
 • ارزیابی بهای تمام شده و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آتی
 • مدیریت مصرف و سفارشات تولید برای لباس و ملحفه بیمارستانی

امکانات خاص سیستم اموال و دارایی های ثابت:

 

 • نگهداری اموال به تفکیک واحدها و بخش ها و چاپ بارکدی برچسب اموال
 • محاسبه سهم بری هر بخش و واحد از محاسبات استهلاک اموال
 • تفکیک جمعداران و تحویل گیرندگان هر بخش یا واحد
 • مدیریت انتقال اموال بین بخش ها
h
پیمانوقراردادها هلدینگ

امکانات خاص سیستم پیمان و قراردادها:

 

 • مدیریت پیمان و قراردادهای خرید و فروش (پیمانکاری و کارفرمایی)
 • مدیریت قراردادهای متمم ، اضافه کاری ، اصلاحیه و الحاقیه با نگهداری سوابق تغییرات
 • مدیریت صورت وضعیت ها به همراه محاسبه انواع اضافات و کسورات متعلقه
 • مدیریت اسناد اسکن شده و ضمائم قراردادها و صورت وضعیت ها
 • تکمیل خودکار گزارش خرید و فروش فصلی در حوزه پیمان و قراردادها

امکانات خاص سیستم کارگزینی :

 

 • پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل و صدور قراردادها و احکام پرسنلی مطابق با نظام بیمارستان
 • تعریف انواع عوامل عمومی یا اختصاصی مانند حق اشعه برای پست های خاص
 • امکان تعریف و نگهداری اطلاعات پزشکان در بانک اطلاعاتی مستقل پرسنلی
 • ارتباط با سیستم مدیریت اسناد پیوست برای نگهداری پرونده پرسنلی
h
h

امکانات خاص سیستم حقوق و دستمزد:

 

 • تعریف و پیاده سازی انواع مزایا و کسور عمومی و اختصاصی با فرمولهای دلخواه
 • محاسبه انواع کارانه و پرداخت حقوق ماهانه و پرداختهای بین ماه
 • تهیه انواع گزارشها به تفکیک کادر پزشکی، درمانی و پرسنل اداری
 • توزیع فیش حقوقی تحت وب برای دسترسی همه پرسنل

امکانات خاص سیستم حضور و غیاب:

 

 • تعریف انواع شیفتهای عادی ، چند روزه، گردشی و گروه های تردد عمومی و شخصی
 • مدیریت لوح شیفت توسط مدیران بخشها برای پوشش حضور تخصصهای مورد نیاز
 • ارائه اطلاعات کارکرد روزانه و ماهانه به پرسنل در تایم شیت تحت وب
 • کنترل اطلاعات تردد پرسنل توسط مدیران واحدها
 • صدور فرمهای مرخصی روزانه و ساعتی ، ماموریت و مجوزهای کاری یکپارچه با کارتابل مدیران
حضوروغیاب هلدینگ
اموالوداراییثابت هلدینگ

امکانات خاص سیستم اتوماسیون اداری:

 

 • نگهداری مکاتبات انجام شده با بیمه ها در کلاسه ها و بایگانی های اختصاصی
 • توزیع شدگی نرم افزار برای دسترسی کاربران به استفاده روی موبایل و تبلت و خارج از بیمارستان
 • مدیریت کارتابل مدیران دارای چند پست مختلف
 • مدیریت ارتباط با اتوماسیون اداری دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت با استاندارد ECE

امکانات خاص سیستم فرم ساز و مدیریت گردش کار:

 

 • پیاده سازی انواع فرمهای اداری و سازمانی و توزیع شدن آن در کل بیمارستان
 • تسریع در رسیدگی به فرمهای درخواست و اولویت بندی کارها
 • طراحی فرمهای خاص با روال گردش دلخواه بر حسب نیاز واحدها
 • گزارش گیری از سرعت انجام فرآیندها و مدیریت و نظارت کامل بر انجام کارها
 • هوشمند کردن فرآیندها و اعمال انواع شرطهای خاص برای گردش فرمها
 • یکپارچگی فرمهای درگردش با سیستمهای مالی، لجستیک و منابع انسانی
h
مدیرتاسناد هلدینگ

امکانات ویژه نرم افزار مدیریت اسناد پیوست:

 

 • مدیریت اسناد مثبته مالی (اسکن شده) در حوزه حسابداری
 • نگهداری و طبقه بندی گزارشهای ارائه شده به مراجع رسمی
 • مدیریت پرونده پرسنل، پزشکان و بیماران
 • مدیریت اسناد و برگه های اسکن شده قراردادها و صورت وضعیتها

وب سرویس ارتباطی برای دریافت اسناد از نرم افزار HIS :

 

 • دریافت سند حسابداری درآمد به صورت روزانه
 • دریافت اطلاعات فاکتورهای خرید خدمت از پزشکان
 • ارائه مانده موجودی کالاهای مصرفی
 • دریافت اطلاعات دریافت و پرداخت
h

در صورت تمایل میتوانید دمو راهکار ویژه بیمارستانی پیوست را مشاهده بفرمایید

 

دمو راهکار ویژه بیمارستانی

[کل: ۸ میانگین: ۵]
اشتراک در
اطلاع از
4 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها