راهکار ویژه حوزه شرکتها و سازمانهای دولتی پیوست

 

پیاده سازی شده در دهها شرکت و سازمان در سراسر کشور

گروه نرم افزاری پیوست > راهکارها > راهکار شرکتها و سازمانهای دولتی

راهکار ویژه شرکتها و سازمانهای دولتی پیوست، در راستای پوشش دادن کامل به انواع فرآیندهای اجرایی در حوزه شرکتها و سازمانهای دولتی طراحی و پیاده سازی شده است. در این حوزه انواع عملیات اجرایی و عملیاتی مبتنی بر بودجه انجام می شود که نیازمند یک سیستم یکپارچه مالی و اداری با تحلیل کامل نیازهای تخصصی و اشراف بر نیازهای واقعی تیم های مختلف عملیاتی است.

در پیاده سازی این راهکار از تجربه ملی پیاده سازی مجموعه نرم افزارهای جامع مالی پیوست در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی (۱۰۵ مرکز) ، دیوان محاسبات کشور (کل کشور) ، شرکت ملی گاز ایران (یکی از بزرگترین شرکتهای گاز جهان)، مراکز استانی، شرکتهای تابعه و پالایشگاههای گاز در سراسر کشور استفاده کرده و در بخش توسعه نرم افزاری از تجربه و نیازهای کارفرمایان در توسعه قسمتهای مختلف آن سود برده ایم.

از جمله دستاوردهای پیاده سازی این راهکار، پیاده سازی سازمان الکترونیک و گردش الکترونیکی اسناد، توزیع شدگی نرم افزار در سطح کل سازمان، جمع آوری اطلاعات به صورت آنلاین، نظارت سیستم بودجه بر کل ساختار هزینه ای، به حداقل رساندن صدور سند دستی و بدست آوردن گزارش های دقیق، جامع و کاربردی ، پیاده سازی ساختار مالی بر مبنای محاسبه بهای تمام شده فعالیتها و بودجه ریزی عملیاتی می باشد.

کیفیت عملکرد، ثبت اطلاعات دقیق و گزارشهای کامل این مجموعه نرم افزاری موجب اطمینان مدیران شرکتها و سازمانهای دولتی، حسابرسان و مراجع قانونی شده است.

در این حوزه فرآیندهای مختلفی پیاده سازی شده اند.

همچنین قابلیت پیاده سازی انواع فرآیندهای جدید به صورت سفارشی در این مجموعه دیده شده است.

 

برنامه ریزی و هدف از اجرای این راهکار نیل به موارد زیر بوده است :

 • پیاده سازی ساختار مبتنی بر سازمان الکترونیک برای گردش فرآیندمحور اطلاعات در کل ارکان سازمان
 • محور قراردادن سیستم جامع مالی به عنوان ترجمان مالی عملیات سایر سیستمها
 • پشتیبانی موثر و استفاده از اطلاعات صحیح مالی در فرآیند تصمیم گیری
 • تحلیل، بازنگری، استاندارد سازی، مهندسی ارزش و اصلاح فرآیندها
 • یکدست شدن عناصر اطلاعاتی و جلوگیری از افزونگی اطلاعات
 • بدست آوردن یک مجموعه نرم افزار جامع، هدفمند، یکپارچه و متوازن

برخی از مشتریان پیوست در حوزه شرکتها و سازمانهای دولتی

بخش های مختلفی که به صورت اختصاصی برای پوشش عملیات حوزه شرکتها و سازمانهای دولتی در پیوست پیاده سازی شده است :

امکانات خاص سیستم حسابداری مالی:

 

 • پیاده سازی ساختار کدینگ دلخواه برای محاسبه بهای تمام شده فعالیت، پروژه و واحد
 • پیاده سازی ساختار مراکز هزینه در ساختار درختی باز حسابها به تفکیک مراکز، واحدهای ستادی و عملیاتی
 • ارائه دفتر حسابهای ریالی و ارزی با مانده به تفکیک ارزهای مختلف
 • گزارش درآمد و هزینه های هر مرکز و بخش به تفکیک انواع منابع و مصارف
 • امکان دسترسی مدیران بخشهای واگذار شده (طرف قرارداد) به گزارش دفاتر مالی بخش خاص
 • ارائه گزارشهای سناما (وزارت دارایی) و سامانه سماد(دیوان)

امکانات ویژه نرم افزار دریافت و پرداخت

 

 • امکان مدیریت باجه ها و صندوقهای مختلف دریافت و پرداخت
 • مدیریت ضمانت نامه های دریافتی و پرداختی
 • مدیریت تنخواه خرید کالا با انعکاس مستقیم در گزارش خرید و فروش فصلی
 • مدیریت منابع و مصارف به تفکیک ریال و ارز
 • مدیریت گردش حسابهای بانکی ریالی و ارزی
 • مدیریت توزیع شده تنخواه در مراکز مختلف
صرافی ها
صرافی

امکانات خاص سیستم خرید و تدارکات:

 

 • کنترل فرآیند و عملیات خرید و تامین کالا و میزان درخواست کالا در واحدها و بخش ها
 • مدیریت قراردادها و فاکتورهای خرید خدمات و کالا به صورت ترکیبی با تحویل چند مرحله ای و زماندار
 • مدیریت درخواست کالا در واحدها، مدیریت تامین، تحویل و سفارش خرید کالا
 • محاسبه بهای تمام شده ماشین آلات خاص خریداری شده به روش “شناسایی ویژه”
 • ارائه گزارش خرید و فروش سه ماهانه (ماده ۱۶۹) و تولید فایل TTMS

امکانات خاص سیستم انبار:

 

 • امکان مدیریت انبارهای کالاهای مصرفی و تجهیزات
 • گزارشگیری و کنترل روی هزینه ها و کالاهای مصرف شده در واحدها و بخش ها
 • مدیریت گردش کالاهای راکد و کم مصرف
 • امکان تعریف بسته های کالا برای تخصیص به عمل های مختلف
 • مدیریت lot number و تاریخ انقضا روی کالاهای خاص
انبار - پیمانکاری
خزانه داری- صرافی ها

امکانات خاص سیستم بودجه و اعتبارات:

 

 • مدیریت بودجه برای واحدهاو پروژه های مختلف
 • تفویض کنترل و گزارش گیری بودجه به هر واحد
 • بودجه ریزی در هر لایه از کدینگ که نیاز به کنترل دارد
 • مدیریت بودجه شرکتهای تابعه و شرکت مادر به صورت مستقل
 • کنترل اعتبارات روی کلیه نرم افزارها و منابع درآمد و مراکز هزینه

امکانات خاص سیستم اموال:

 

 • نگهداری اموال به تفکیک واحدها و بخش ها و چاپ بارکدی برچسب اموال
 • محاسبه سهم بری هر بخش و واحد از محاسبات استهلاک اموال
 • تفکیک جمعداران و تحویل گیرندگان هر بخش یا واحد
 • مدیریت انتقال اموال بین بخش ها
اموال و دارایی ثابت - هلدینگ
پیمان و قراردادها - هلدینگ

امکانات خاص سیستم پیمان و قراردادها:

 

 • مدیریت پیمان و قراردادهای خرید و فروش (پیمانکاری و کارفرمایی)
 • مدیریت قراردادهای متمم ، اضافه کاری ، اصلاحیه و الحاقیه با نگهداری سوابق تغییرات
 • مدیریت صورت وضعیت ها به همراه محاسبه انواع اضافات و کسورات متعلقه
 • مدیریت اسناد اسکن شده و ضمائم قراردادها و صورت وضعیت ها
 • تکمیل خودکار گزارش خرید و فروش فصلی در حوزه پیمان و قراردادها

امکانات خاص سیستم مدیریت پروژه:

 

 • مدیریت پیشرفت فیزیکی پروژه ها
 • شکستن پروژه ها به فازهای مختلف در قالب انجام کار توسط پیمانکاران و قراردادهای مجزا
 • مدیریت چند لایه و طبقه بندی شده پروژه های بزرگ
مدیرت اسناد- هلدینگ
حسابداری مالی- هلدینگ

امکانات خاص سیستم حقوق و دستمزد:

 

 • اختصاص عوامل خاص مانند بدی آب و هوا، ماموریت و … به هر محل خدمت یا پروژه
 • تعریف و پیاده سازی انواع مزایا و کسور عمومی و اختصاصی با فرمولهای دلخواه
 • محاسبه انواع کارانه و پرداخت حقوق ماهانه و پرداختهای بین ماه
 • تهیه انواع گزارشها به تفکیک قراردادی، گردشی و پرسنل اداری
 • توزیع فیش حقوقی تحت وب برای دسترسی همه پرسنل

امکانات خاص سیستم حضور و غیاب:

 

 • تعریف انواع شیفتهای عادی، ماموریتی، چند روزه، گردشی و گروه های تردد عمومی و شخصی
 • مدیریت لوح شیفت توسط مدیران بخشها برای پوشش حضور تخصصهای مورد نیاز در پستهای گردشی
 • ارائه اطلاعات کارکرد روزانه و ماهانه به پرسنل در تایم شیت تحت وب
 • کنترل اطلاعات تردد پرسنل توسط مدیران واحدها
 • صدور فرمهای مرخصی روزانه و ساعتی ، ماموریت و مجوزهای کاری یکپارچه با کارتابل مدیران
حضور و غیاب- هلدینگ
اتوماسیونن اداری- هلدینگ

امکانات خاص سیستم اتوماسیون اداری:

 

 • نگهداری مکاتبات مرتبط با پروژه های مختلف در کلاسه ها و بایگانی های اختصاصی
 • توزیع شدگی نرم افزار بر روی سرورهای مستقل در ساختار هولدینگ با قابلیت تبادل اطلاعات
 • پیاده سازی ساختار مدیریت کار و دریافت گزارش از انجام کارهای محوله
 • مدیریت کارتابل مدیران دارای چند پست مختلف
 • مدیریت ارتباط خودکار با اتوماسیون اداری شرکتها و سازمانهای مختلف با استاندارد ECE

امکانات خاص سیستم فرم ساز و مدیریت گردش کار:

 

 • پیاده سازی انواع فرمهای اداری و سازمانی و توزیع شدن آن در کل شرکت
 • تسریع در رسیدگی به فرمهای درخواست و اولویت بندی کارها
 • طراحی فرمهای خاص با روال گردش دلخواه بر حسب نیاز واحدها
 • گزارش گیری از سرعت انجام فرآیندها و مدیریت و نظارت کامل بر انجام کارها
 • هوشمند کردن فرآیندها و اعمال انواع شرطهای خاص برای گردش فرمها
 • یکپارچگی فرمهای درگردش با سیستمهای مالی، لجستیک و منابع انسانی
فرم ساز و مدیریت گردش کار

امکانات ویژه نرم افزار مدیریت اسناد پیوست:

 

 • مدیریت اسناد مثبته مالی (اسکن شده) در حوزه حسابداری
 • نگهداری و طبقه بندی آیین نامه ها، قوانین و رویه های سازمانی
 • نگهداری و طبقه بندی گزارشهای ارائه شده به مراجع رسمی
 • مدیریت الکترونیک پرونده های پرسنلی، حقوقی، پروژه ها و مناقصات
 • مدیریت اسناد و برگه های اسکن شده اطلاعات پیمانکاران، قراردادها و صورت وضعیتها

امکانات ویژه نرم افزار کارگزینی :

 

 • پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل و احکام پرسنل قراردادی
 • صدور قراردادها و احکام پرسنلی به صورت الکترونیک مطابق با فرمهای خاص سازمان
 • تعریف انواع عوامل عمومی یا اختصاصی مانند حق ماموریت، بدی آب و هوا برای مناطق جغرافیایی خاص
 • ارتباط با سیستم مدیریت اسناد پیوست برای نگهداری پرونده پرسنلی
جذب و استخدام - هلدینگ

در صورت تمایل میتوانید دموراهکار ویژه حوزه شرکتها و سازمانهای دولتی پیوست را مشاهده بفرمایید

 

دمو راهکار شرکتها و سازمانهای دولتی