راهکار حوزه پیمانکاری

 

پیاده سازی شده در دهها شرکت بزرگ پیمانکاری و فنی مهندسی در سراسر کشور

گروه نرم افزاری پیوست > راهکارها > راهکار حوزه پیمانکاری

پیمانکاری

شرکت های فنی ، مهندسی و پیمانکاری نیازهای متنوعی در حوزه مالی دارند، در این شرکتها پروژه نقشی کلیدی را ایفا می نماید و مدیریت اطلاعات پروژه ها بسیار مهم و ضروری است. برقراری بستر نرم افزاری بین دفتر مرکزی و پروژه ها و ارائه ابزارهایی برای مدیریت درخواستها و پاسخ دهی به آنها ، امکان مدیریت صحیح پروژه ها را برای مدیران در یک نرم افزار یکپارچه فراهم می نماید .

null

برخی از مشتریان پیوست در حوزه پیمانکاری

حسابداریمالی پیمانکاری

امکانات خاص سیستم حسابداری مالی:

 

 • پیاده سازی ساختار کدینگ دلخواه برای محاسبه بهای تمام شده پروژه
 • پیاده سازی هر پروژه به تفکیک فازهای پروژه در ساختار درختی باز حسابها
 • گزارش گیری گردش حساب هر پروژه براساس همه دوره های مالی مربوط به اجرای پروژه
 • گزارش درآمد و هزینه های هر پروژه به تفکیک انواع عوامل
 • امکان دسترسی مدیران پروژه به گزارش دفتر هر پروژه خاص

امکانات خاص سیستم خزانه داری:

 

 • مدیریت ضمانت نامه های دریافتی و پرداختی
 • کنترل تنخواه پرسنل در پروژه ها و کنترل و تایید آنها همراه با صدور سند مالی خودکار
 • مدیریت تنخواه خرید کالا با انعکاس مستقیم در گزارش خرید و فروش فصلی
 • مدیریت بانکها، دسته چک ها ، تنخواه و صندوقها در پروژه ها
 • مدیریت درخواست پرداخت در پروژه و انجام گردش کار و تایید پرداخت در ستاد مرکزی
خزانهداری پیمانکاری
خریدوتدارکات پیمانکاری

امکانات خاص سیستم خرید و تدارکات:

 

 • کنترل عملیات خرید و تامین کالا
 • ثبت قراردادهای خرید کالا با تحویل چند مرحله ای
 • مدیریت قراردادها و فاکتور های خرید خدمات و کالا به صورت ترکیبی
 • مدیریت درخواست کالا در پروژه و مدیریت تامین، تحویل و سفارش خرید کالا

امکانات خاص سیستم انبار:

 

 • تعریف کالا و خدمات به صورت عمومی
 • تفکیک کالاهای اختصاص یافته به هر پروژه
 • اختصاص یک انبار اختصاصی برای هر پروژه
 • جذب هزینه حمل کالا در بهای تمام شده کالاها در انبارها
 • کنترل و مقایسه کالاهای مصرفی به تفکیک پروژه ها
 • تعیین دسترسی برای انبارداران به یک یا چند انبار خاص
 • انجام عملیات مقداری در انبارهای پروژه و ثبت اطلاعات ریالی در ستاد مرکزی
 • استفاده از روش “شناسایی ویژه ” بهای تمام شده برای کالاهای خاص هر پروژه
انبار پیمانکاری
بودجهواعتبارات پیمانکاری

امکانات خاص سیستم بودجه و اعتبارات:

 

 • پیش بینی و تخصیص بودجه پروژه ها
 • مدیریت منابع و مصارف و هزینه های غیر قطعی پروژه ها
 • بودجه بندی پروژه ها به تفکیک فازهای مختلف

امکانات خاص سیستم اموال و دارایی های ثابت:

 

 • نگهداری اموال و به تفکیک پروژه
 • محاسبه سهم هر پروژه از استهلاک اموال
 • تفکیک جمعداران و تحویل گیرندگان هر پروژه
 • مدیریت انتقال اموال بین پروژه ها
اموالوداراییثایت پیمانکاری
پیمانوقرارداد پیمانکاری

امکانات خاص سیستم پیمان و قراردادها:

 

 • مدیریت پیمان و قراردادهای خرید و فروش (پیمانکاری و کارفرمایی)
 • مدیریت قراردادهای متمم ، اضافه کاری ، اصلاحیه و الحاقیه با نگهداری سوابق تغییرات
 • مدیریت صورت وضعیت ها به همراه انواع اضافات و کسورات متعلقه
 • مدیریت اسناد اسکن شده و ضمائم اعم از قراردادها تا صورت وضعیت ها
 • تکمیل خودکار گزارش خرید و فروش فصلی در حوزه پیمان و قراردادها

امکانات خاص سیستم مدیریت پروژه:

 

 • مدیریت پیشرفت فیزیکی پروژه ها
 • شکستن پروژه ها به فازهای مختلف در قالب انجام کار توسط پیمانکاران و قراردادهای مجزا
 • مدیریت چند لایه و طبقه بندی شده پروژه های بزرگ
مدیریتپروژه پیمانکاری
حقوقودستمزد پیمانکاری

امکانات خاص سیستم حقوق و دستمزد:

 

 • اختصاص عوامل اختصاصی مانند بدی آب و هوا، ماموریت و … به هر پروژه
 • ارائه اطلاعات فایل و لیست بیمه به همراه کارت پیمان
 • محاسبه و پرداخت حقوق به تفکیک پروژه
 • تسهیم هزینه های حقوق به تفکیک پروژه و صدور سند مالی اختصاصی
 • توزیع فیش حقوقی تحت وب برای دسترسی همه پرسنل مستقر در پروژه ها

امکانات خاص سیستم حضور و غیاب:

 

 • ارائه اطلاعات تفکیکی کارکرد برای پرسنل مشترک در پروژه های مختلف
 • ارائه کارت تایم شیت برای تایید اطلاعات کارکرد توسط مدیران پروژه
 • ارسال اطلاعات تفکیکی برای سیستم حقوق دستمزد جهت تسهیم حقوق
حضوروغیاب پیمانکاری
اتوماسیوناداری پیمانکاری

امکانات خاص سیستم اتوماسیون اداری:

 

 • نگهداری مکاتبات انجام شده با کارفرمایان در کلاسه ها و بایگانی های اختصاصی
 • تفکیک دفاتر اندیکاتور در پروژه های بزرگ با سطح دسترسی مجزا
 • مدیریت متمرکز اطلاعات در عین توزیع شدگی دسترسی در سیستم تحت وب
 • مدیریت عملکرد پرسنل با چند پست مختلف در پروژه ها

امکانات خاص سیستم فرم ساز و مدیریت گردش کار:

 

 • پیاده سازی انواع فرمهای اداری و سازمانی و توزیع شدن آن بدون محدودیت جغرافیایی
 • تسریع در رسیدگی به فرمهای درخواست و اولویت بندی کارها
 • طراحی فرمهای خاص با روال گردش دلخواه بر حسب نیاز هر پروژه
 • گزارش گیری از سرعت انجام فرآیندها و مدیریت و نظارت کامل بر انجام کارها
 • هوشمند کردن فرآیندها و اعمال انواع شرطهای خاص برای گردش فرمها
فرم ساز و مدیریت گردش کار

در صورت تمایل میتوانید دمو راهکار حوزه پیمانکاری پیوست را مشاهده بفرمایید

 

دمو راهکار حوزه پیمانکاری

[کل: ۸ میانگین: ۴.۹]