پیوست

راهکار حوزه پیمانکاری

پیاده سازی شده در دهها شرکت بزرگ پیمانکاری و فنی مهندسی در سراسر کشور
گروه نرم افزاری پیوست > راهکارها > راهکار حوزه پیمانکاری

نرم افزار حسابداری پیمانکاری

نرم افزار حسابداری پیمانکاری، یک نرم افزار حسابداری تخصصی است که به شرکت‌های فنی و مهندسی و واحدهای پیمانکاری کمک می‌کند تا کیفیت ثبت فعالیت‌های مالی و حسابداری خود را بهبود بخشند. این برنامه ها دارای امکانات متعددی هستند که به شرکت‌های پیمانکاری کمک می‌کنند تا به بهترین شکل ممکن مدیریت مالی خود را انجام داده و بهای تمام شده پروژه هایشان را محاسبه کنند.

یکی از امکانات اصلی این نرم افزار، قابلیت تعریف و مدیریت اطلاعات مالی پروژه‌های مختلف است. این نرم افزارها به شرکت‌ها امکان می‌دهند تا هزینه‌ها، درآمدها و سایر اطلاعات مالی مرتبط با هر پروژه را به صورت جداگانه کنترل، مقایسه و مدیریت کنند.

امکانات دیگر این نرم افزارها شامل مدیریت قراردادها، صدور پیش‌ صورت وضعیت، مدیریت صورت وضعیتها، دریافت و پرداخت‌ها، ضمانت نامه های بانکی، مدیریت وضعیت پروژه‌ها، گزارش‌های مالی و مالیاتی، مدیریت و نگهداری اسناد مثبته مالی پروژه ها می‌شود.

به علاوه، این نرم افزارها به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا کنترل بودجه در پروژه را براساس بودجه ریالی یا کالایی بهبود بخشند، هزینه‌های غیر ضروری را کاهش دهند و بهبود عملکرد مالی سازمانی را به تفکیک پروژه ها بسنجند.

با استفاده از این سیستم ها، شرکت‌های پیمانکاری قادر خواهند بود تا به صورت دقیق تر و کارآمدتر مالیات‌های خود را پیش بینی و محاسبه کنند، مدیریت منابع و کنترل وضعیت مالی خود را بهبود بخشند و به تصمیم‌گیری‌های بهتری در زمینه مالی دست یابند.

به طور کلی، نرم افزار حسابداری پیمانکاری دارای خصوصیات منحصر به فرد و حائز اهمیتی هستند که به شرکت‌های پیمانکاری کمک می‌کند تا کیفیت عملکرد مالی پروژه ها را اصلاح نمایند و کسب و کار خود را به سمت رشد و پیشرفت هدایت کنند.

چرا راهکار پیمانکاری ؟

شرکت های فنی ، مهندسی و پیمانکاری نیازهای متنوعی در حوزه مالی دارند، در این شرکتها پروژه نقشی کلیدی را ایفا می نماید و مدیریت اطلاعات پروژه ها بسیار مهم و ضروری است. برقراری بستر نرم افزاری بین دفتر مرکزی و پروژه ها و ارائه ابزارهایی برای مدیریت درخواستها و پاسخ دهی به آنها ، امکان مدیریت صحیح پروژه ها را برای مدیران در یک نرم افزار یکپارچه فراهم می نماید .

چرا راهکار پیمانکاری پیوست ؟

یکپارچگی در تمام سطوح

یکپارچکی در تمام سطوح

مدیریت پروژه

مدیریت صحیح پروژه‌ها

مدیریت درخواست ها

مدیریت درخواست‌ها

null

امکانات خاص نرم‌افزار‌های پیوست متناسب با راهکار حوزه پیمانکاری :

  پیاده سازی ساختار کدینگ دلخواه برای محاسبه بهای تمام شده پروژه

  پیاده سازی هر پروژه به تفکیک فازهای پروژه در ساختار درختی باز حسابها

  گزارش گیری گردش حساب هر پروژه براساس همه دوره های مالی مربوط به اجرای پروژه

  گزارش درآمد و هزینه های هر پروژه به تفکیک انواع عوامل

  امکان دسترسی مدیران پروژه به گزارش دفتر هر پروژه خاص

■  مدیریت ضمانت نامه های دریافتی و پرداختی

■  کنترل تنخواه پرسنل در پروژه ها و کنترل و تایید آنها همراه با صدور سند مالی خودکار

■  مدیریت تنخواه خرید کالا با انعکاس مستقیم در گزارش خرید و فروش فصلی

■  مدیریت بانکها، دسته چک ها ، تنخواه و صندوقها در پروژه ها

■  مدیریت درخواست پرداخت در پروژه و انجام گردش کار و تایید پرداخت در ستاد مرکزی

■  کنترل عملیات خرید و تامین کالا

■  ثبت قراردادهای خرید کالا با تحویل چند مرحله ای

■  مدیریت قراردادها و فاکتور های خرید خدمات و کالا به صورت ترکیبی

■  مدیریت درخواست کالا در پروژه و مدیریت تامین، تحویل و سفارش خرید کالا

■  تعریف کالا و خدمات به صورت عمومی

■  تفکیک کالاهای اختصاص یافته به هر پروژه

■  اختصاص یک انبار اختصاصی برای هر پروژه

■  جذب هزینه حمل کالا در بهای تمام شده کالاها در انبارها

■  کنترل و مقایسه کالاهای مصرفی به تفکیک پروژه ها

■  تعیین دسترسی برای انبارداران به یک یا چند انبار خاص

■  انجام عملیات مقداری در انبارهای پروژه و ثبت اطلاعات ریالی در ستاد مرکزی

■  استفاده از روش “شناسایی ویژه ” بهای تمام شده برای کالاهای خاص هر پروژه

■  پیش بینی و تخصیص بودجه پروژه ها

■  مدیریت منابع و مصارف و هزینه های غیر قطعی پروژه ها

■  بودجه بندی پروژه ها به تفکیک فازهای مختلف

■  نگهداری اموال و به تفکیک پروژه

■  محاسبه سهم هر پروژه از استهلاک اموال

■  تفکیک جمعداران و تحویل گیرندگان هر پروژه

■  مدیریت انتقال اموال بین پروژه ها

■  مدیریت پیمان و قراردادهای خرید و فروش (پیمانکاری و کارفرمایی)

■  مدیریت قراردادهای متمم ، اضافه کاری ، اصلاحیه و الحاقیه با نگهداری سوابق تغییرات

■  مدیریت صورت وضعیت ها به همراه انواع اضافات و کسورات متعلقه

■  مدیریت اسناد اسکن شده و ضمائم اعم از قراردادها تا صورت وضعیت ها

■  تکمیل خودکار گزارش خرید و فروش فصلی در حوزه پیمان و قراردادها

■  مدیریت پیشرفت فیزیکی پروژه ها

■  شکستن پروژه ها به فازهای مختلف در قالب انجام کار توسط پیمانکاران و قراردادهای مجزا

■  مدیریت چند لایه و طبقه بندی شده پروژه های بزرگ

■  اختصاص عوامل اختصاصی مانند بدی آب و هوا، ماموریت و … به هر پروژه

■  ارائه اطلاعات فایل و لیست بیمه به همراه کارت پیمان

■  محاسبه و پرداخت حقوق به تفکیک پروژه

■  تسهیم هزینه های حقوق به تفکیک پروژه و صدور سند مالی اختصاصی

■  توزیع فیش حقوقی تحت وب برای دسترسی همه پرسنل مستقر در پروژه ها

■  ارائه اطلاعات تفکیکی کارکرد برای پرسنل مشترک در پروژه های مختلف

■  ارائه کارت تایم شیت برای تایید اطلاعات کارکرد توسط مدیران پروژه

■  ارسال اطلاعات تفکیکی برای سیستم حقوق دستمزد جهت تسهیم حقوق

■  نگهداری مکاتبات انجام شده با کارفرمایان در کلاسه ها و بایگانی های اختصاصی

■  تفکیک دفاتر اندیکاتور در پروژه های بزرگ با سطح دسترسی مجزا

■  مدیریت متمرکز اطلاعات در عین توزیع شدگی دسترسی در سیستم تحت وب

■  مدیریت عملکرد پرسنل با چند پست مختلف در پروژه ها

■  پیاده سازی انواع فرمهای اداری و سازمانی و توزیع شدن آن بدون محدودیت جغرافیایی

■  تسریع در رسیدگی به فرمهای درخواست و اولویت بندی کارها

■  طراحی فرمهای خاص با روال گردش دلخواه بر حسب نیاز هر پروژه

■  گزارش گیری از سرعت انجام فرآیندها و مدیریت و نظارت کامل بر انجام کارها

■  هوشمند کردن فرآیندها و اعمال انواع شرطهای خاص برای گردش فرمها

■  ارتباط مستقیم بین پرونده پیمان در هر پروژه با نرم افزار پیمان و قراردادهای پیوست

■  ارتباط پرونده پروژه ها با نرم افزار مدیریت پروژه شرکت های دیگر از طریق وب سرویس

■  امکان ارتباط نرم افزار مدیریت اسناد پیوست با بایگانی های مکانیزه نگهداری اسناد

■  ارتباط پرونده پیمانکاران و کارفرمایان با اطلاعات طرف حسابها در نرم افزار حسابداری پیوست

■  ثبت فرمهای درگردش برای تایید صورت وضعیتهای هر پیمان در پرونده پروژه

■  ثبت خودکار فرم کارکردهای تایید شده توسط تیم فنی در هر پرونده پروژه

آرشیو و بایگانی اسناد برای شرکتهای فنی مهندسی و پیمانکار

۹ ویژگی اصلی نرم افزار حسابداری پیمانکاری

۱- مدیریت مالی پروژه‌ها

مدیریت مالی پروژه ها و تامین منابع مالی در زمان نیاز، برای اتمام پروژه براساس زمانبندی اعلام شده، بسیار مهم است. این سیستم به شرکت‌ها امکان می‌دهند تا هزینه‌ها، درآمدها، سود یا زیان و سایر اطلاعات مالی مرتبط با هر پروژه را به صورت جداگانه مدیریت کنند. با استفاده از سیستم جامع مالی پیمانکاری، مدیران مالی می توانند اطلاعات مالی پروژه را براساس فازهای انجام کار بدست آورند و پروژه های مشابه را با همدیگر مقایسه نمایند. بر این مبنا آنها می توانند بهای تمام شده احتمالی پروژه های آتی را دقیق تر و بهتر پیش بینی کنند تا در مناقصات عمرانی با ریسک کمتری شرکت نمایند.

۲- مدیریت قراردادها :

نرم افزار حسابداری پیمان و قراردادها یکی از اجزای مهم حسابداری پیمانکاری است که به شرکت‌ها کمک می‌کند تا قراردادها و شرایط مالی آن‌ها را به صورت متمرکز کنترل نموده و کیفیت نگهداری و گزارشگری برای اطلاعات و داده های مربوط به هر پروژه را بهبود بخشند تا امور مربوط به آنها را به صورت دقیق تری پیگیری کنند. این نرم افزار برای مدیریت متمرکز اطلاعات و اجزای مختلف قراردادهای پیمانکاری و کارفرمایی، مانند زمان بندی مراحل دریافت و پرداخت، اسناد دریافت و پرداخت ها، ضمانت نامه ها، صورت وضعیت ها و درصد پیشرفت مالی پروژه ها و وضعیت تسویه حسابها طراحی شده است.

۳- مدیریت صورت وضعیت ها

این نرم افزارها به شرکت‌ها امکان می‌دهند تا صورت وضعیت های انجام کار در هر پروژه را به صورت سریع و دقیق صادر کند و اطلاعات این صورت وضعیت ها را براساس انواع فعالیتها و کارهای انجام شده و به صورت مرتبط با هر قرارداد نگهداری نماید و تسویه حساب آن را پیگیری نماید. صورت وضعیت ها با انواع اضافات و کسورات تعریف شده در قرارداد اصلی به صورت خودکار تطبیق داده شده و صادر می شوند. اطلاعات صورت وضعیت های نهایی و تایید شده توسط کارفرما براساس تعاریف انجام شده می تواند در گزارشهای خرید و فروش فصلی ثبت شده یا به سامانه مودیان مالیاتی ارسال شود.

۴- مدیریت دریافت ها و پرداخت‌ها

این نرم افزارها به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا دریافت های فازهای مختلف در هر پروژه را زمانبندی نموده و پرداخت‌های خود به پیمانکاران را به صورت منظم و به موقع انجام دهند. با توجه به کنترل متمرکز دریافت های هر پروژه براساس فاز انجام و صدور صورت وضعیت های مرتبط، می توانیم کمترین زمان تاخیر را براساس بروکراسی داخلی شرکت داشته باشیم و سرعت وصول مطالبات را در پروژه ها افزایش دهیم. تفکیک مانده حساب سازمان های کارفرما به تفکیک پروژه ها و فازهای مختلف و مدیریت صورت وضعیت های تسویه نشده و مانده های مرتبط با مفاصا حساب بیمه و کسورات دیگر می تواند در مدیریت مالی و تسویه نهایی حساب ها بسیار مهم باشد.

۵- کنترل بودجه

این برنامه ها به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا مدیریت بودجه خود را بهبود بخشند و هزینه‌های غیر ضروری را کاهش دهند. بودجه بندی پروژه ها می تواند به تخصیص منابع مالی در زمان شروع هر فاز از پروژه کمک کند، این بودجه بندی می تواند براساس بودجه کالا در نظر گرفته شود تا تامین کالای مصرفی و مواد اولیه ساخت در هر پروژه براساس نیاز انجام شده و در صورت نوسان قیمت تامین کالا با تطبیق آن با بودجه مقدار کالای مورد نیاز در هر فاز، مدیریت بهینه تامین و تحویل کالا انجام شود.

۶- محاسبه بهای تمام شده پروژه های پیمانکاری

بهای تمام شده یک پروژه پیمانکاری، براساس جذب تمامی اجزای تشکیل دهنده هزینه‌های مربوط به پروژه شامل مواد و کالاهای مصرفی در پروژه، دستمزد مستقیم کارکنان پروژه و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم و هزینه‌های اداری و مدیریتی تشکیل دهنده سربار محاسبه می شود. در این راستا برای بدست آوردن بهای تمام شده هر پروژه، باید جمع آوری اطلاعات مرتبط برای تجزیه و تحلیل را از نرم افزارهای تامین کننده انجام داده و عملیات جذب هزینه ها در فازهای مختلف پروژه را براساس برنامه زمان بندی شده اجرا نماییم، تا به هدف محاسبه بهای تمام شده مرحله ای پروژه ها برسیم.

۷- پیاده سازی فرآیندهای تامین کالا

پروژه های پیمانکاری معمولا در نقاط مختلف جغرافیایی در سراسر کشور و یا خارج از کشور انجام می شوند، مدیریت بهینه درخواست ها و رسیدگی و تامین نیاز در زمان مناسب در پروژه ها، می تواند موجب افزایش سرعت انجام کار، بهره وری و پایبندی مدیریت پروژه به زمان بندی انجام کار شود. با نرم افزار مدیریت فرآیندهای پیوست، این درخواستها براساس مسیر گردش داخلی سازمان به گردش افتاده و در صورت نیاز می توان فرآیند خرید و تامین کالا را بررسی کرده و با اصلاح و بهینه سازی فرآیند، سرعت انجام کار و گردش اطلاعات را در سازمان افزایش داد.

۸- مدیریت متمرکز مستندات پروژه

در هر پروژه انواع مستندات مالی و فنی تولید می شود که نیاز به نگهداری و طبقه بندی دارند، ارزش مادی اسناد فنی که برای تهیه آنها نفرساعت زیادی توسط مهندسان پروژه صرف می شود بسیار زیاد است و نگهداری از آنها می تواند بهای تمام شده پروژه های مشابه را کاهش دهد. سیستم بایگانی و مدیریت اسناد پیوست، یکی از اجزای مهم سیستم جامع حسابداری پیمانکاری است که نگهداری انواع اسناد، فایلها و مستندات تولید شده توسط تیم های مالی و مهندسی را در یک قالب یکپارچه و مرتبط برعهده دارد، دسترسی افراد به منبع اسناد پروژه براساس سطوح دسترسی سازمانی کنترل می شود و اطلاعات در اختیار افراد مجاز قرار می گیرد.

۹- بهبود عملکرد تصمیم گیری

این سیستم جامع به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا برنامه ریزی برای بهبود عملکرد مالی را انجام دهند و به تصمیم‌گیری‌های بهتر در زمینه مالی دست یابند. تصمیم گیری بهتر در مدیریت پروژه، نیاز به اطلاعات کاملی از چگونگی مدیریت منابع مالی، میزان کالاهای مصرفی، کارهای انجام شده و برنامه ریزی زمانی فازهای پروژه دارد. تامین اطلاعات مورد نیاز با استفاده از یک سیستم جامع و یکپارچه بدست می آید که اجزای مختلف آن به صورت آنلاین با هم تبادل اطلاعات داشته باشند و انواع گزارشهای مورد نیاز برای تصمیم سازی را در زمان مناسب در اختیار مدیران قرار دهند. مدیریت صحیح پروژه می تواند رضایت کارفرما، کارکنان و مدیران پروژه را در بر داشته باشد و امکان موفقیت بیشتر شرکت و برنامه ریزی برای انجام پروژه های بزرگتر را فراهم سازد.

برخی از مشتریان پیوست در حوزه پیمانکاری

در صورت تمایل میتوانید دمو راهکار حوزه پیمانکاری پیوست را مشاهده بفرمایید

 

دمو راهکار حوزه پیمانکاری

[کل: ۱۸ میانگین: ۴.۹]
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها