راهکار حوزه پیمانکاری

 

پیاده سازی شده در دهها شرکت بزرگ پیمانکاری و فنی مهندسی در سراسر کشور

گروه نرم افزاری پیوست > راهکارها > راهکار حوزه پیمانکاری

پیمانکاری

شرکت های فنی ، مهندسی و پیمانکاری نیازهای متنوعی در حوزه مالی دارند، در این شرکتها پروژه نقشی کلیدی را ایفا می نماید و مدیریت اطلاعات پروژه ها بسیار مهم و ضروری است. برقراری بستر نرم افزاری بین دفتر مرکزی و پروژه ها و ارائه ابزارهایی برای مدیریت درخواستها و پاسخ دهی به آنها ، امکان مدیریت صحیح پروژه ها را برای مدیران در یک نرم افزار یکپارچه فراهم می نماید .

null

برخی از مشتریان پیوست در حوزه پیمانکاری

حسابداری مالی - پیمانکاری

امکانات خاص سیستم حسابداری مالی:

 

 • پیاده سازی ساختار کدینگ دلخواه برای محاسبه بهای تمام شده پروژه
 • پیاده سازی هر پروژه به تفکیک فازهای پروژه در ساختار درختی باز حسابها
 • گزارش گیری گردش حساب هر پروژه براساس همه دوره های مالی مربوط به اجرای پروژه
 • گزارش درآمد و هزینه های هر پروژه به تفکیک انواع عوامل
 • امکان دسترسی مدیران پروژه به گزارش دفتر هر پروژه خاص

امکانات خاص سیستم خزانه داری:

 

 • مدیریت ضمانت نامه های دریافتی و پرداختی
 • کنترل تنخواه پرسنل در پروژه ها و کنترل و تایید آنها همراه با صدور سند مالی خودکار
 • مدیریت تنخواه خرید کالا با انعکاس مستقیم در گزارش خرید و فروش فصلی
 • مدیریت بانکها، دسته چک ها ، تنخواه و صندوقها در پروژه ها
 • مدیریت درخواست پرداخت در پروژه و انجام گردش کار و تایید پرداخت در ستاد مرکزی
خزانه داری- پیمانکاری
خرید و تدارکات - پیمانکاری

امکانات خاص سیستم خرید و تدارکات:

 

 • کنترل عملیات خرید و تامین کالا
 • ثبت قراردادهای خرید کالا با تحویل چند مرحله ای
 • مدیریت قراردادها و فاکتور های خرید خدمات و کالا به صورت ترکیبی
 • مدیریت درخواست کالا در پروژه و مدیریت تامین، تحویل و سفارش خرید کالا

امکانات خاص سیستم انبار:

 

 • تعریف کالا و خدمات به صورت عمومی
 • تفکیک کالاهای اختصاص یافته به هر پروژه
 • اختصاص یک انبار اختصاصی برای هر پروژه
 • جذب هزینه حمل کالا در بهای تمام شده کالاها در انبارها
 • کنترل و مقایسه کالاهای مصرفی به تفکیک پروژه ها
 • تعیین دسترسی برای انبارداران به یک یا چند انبار خاص
 • انجام عملیات مقداری در انبارهای پروژه و ثبت اطلاعات ریالی در ستاد مرکزی
 • استفاده از روش “شناسایی ویژه ” بهای تمام شده برای کالاهای خاص هر پروژه
انبار - پیمانکاری
بودجه و اعتبارات- پیمانکاری

امکانات خاص سیستم بودجه و اعتبارات:

 

 • پیش بینی و تخصیص بودجه پروژه ها
 • مدیریت منابع و مصارف و هزینه های غیر قطعی پروژه ها
 • بودجه بندی پروژه ها به تفکیک فازهای مختلف

امکانات خاص سیستم اموال و دارایی های ثابت:

 

 • نگهداری اموال و به تفکیک پروژه
 • محاسبه سهم هر پروژه از استهلاک اموال
 • تفکیک جمعداران و تحویل گیرندگان هر پروژه
 • مدیریت انتقال اموال بین پروژه ها
اموال و دارایی ثایت - پیمانکاری
پیمان و قرارداد- پیمانکاری

امکانات خاص سیستم پیمان و قراردادها:

 

 • مدیریت پیمان و قراردادهای خرید و فروش (پیمانکاری و کارفرمایی)
 • مدیریت قراردادهای متمم ، اضافه کاری ، اصلاحیه و الحاقیه با نگهداری سوابق تغییرات
 • مدیریت صورت وضعیت ها به همراه انواع اضافات و کسورات متعلقه
 • مدیریت اسناد اسکن شده و ضمائم اعم از قراردادها تا صورت وضعیت ها
 • تکمیل خودکار گزارش خرید و فروش فصلی در حوزه پیمان و قراردادها

امکانات خاص سیستم مدیریت پروژه:

 

 • مدیریت پیشرفت فیزیکی پروژه ها
 • شکستن پروژه ها به فازهای مختلف در قالب انجام کار توسط پیمانکاران و قراردادهای مجزا
 • مدیریت چند لایه و طبقه بندی شده پروژه های بزرگ
مدیریت پروژه- پیمانکاری
حقوق و دستمزد- پیمانکاری

امکانات خاص سیستم حقوق و دستمزد:

 

 • اختصاص عوامل اختصاصی مانند بدی آب و هوا، ماموریت و … به هر پروژه
 • ارائه اطلاعات فایل و لیست بیمه به همراه کارت پیمان
 • محاسبه و پرداخت حقوق به تفکیک پروژه
 • تسهیم هزینه های حقوق به تفکیک پروژه و صدور سند مالی اختصاصی
 • توزیع فیش حقوقی تحت وب برای دسترسی همه پرسنل مستقر در پروژه ها

امکانات خاص سیستم حضور و غیاب:

 

 • ارائه اطلاعات تفکیکی کارکرد برای پرسنل مشترک در پروژه های مختلف
 • ارائه کارت تایم شیت برای تایید اطلاعات کارکرد توسط مدیران پروژه
 • ارسال اطلاعات تفکیکی برای سیستم حقوق دستمزد جهت تسهیم حقوق
حضور و غیاب - پیمانکاری
اتوماسیون اداری - پیمانکاری

امکانات خاص سیستم اتوماسیون اداری:

 

 • نگهداری مکاتبات انجام شده با کارفرمایان در کلاسه ها و بایگانی های اختصاصی
 • تفکیک دفاتر اندیکاتور در پروژه های بزرگ با سطح دسترسی مجزا
 • مدیریت متمرکز اطلاعات در عین توزیع شدگی دسترسی در سیستم تحت وب
 • مدیریت عملکرد پرسنل با چند پست مختلف در پروژه ها

امکانات خاص سیستم فرم ساز و مدیریت گردش کار:

 

 • پیاده سازی انواع فرمهای اداری و سازمانی و توزیع شدن آن بدون محدودیت جغرافیایی
 • تسریع در رسیدگی به فرمهای درخواست و اولویت بندی کارها
 • طراحی فرمهای خاص با روال گردش دلخواه بر حسب نیاز هر پروژه
 • گزارش گیری از سرعت انجام فرآیندها و مدیریت و نظارت کامل بر انجام کارها
 • هوشمند کردن فرآیندها و اعمال انواع شرطهای خاص برای گردش فرمها
فرم ساز و مدیریت گردش کار

در صورت تمایل میتوانید دمو راهکار شرکت های پیمانکاری پیوست را مشاهده بفرمایید

 

دمو راهکار شرکت های پیمانکاری

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.