امکان ثبت شرایط و محدودیت‌های مالی قرارداد مانند تضمین، پیش پرداخت، علی الحساب و…

گروه نرم افزاری پیوست > اطلاعات آخرین ویرایشها  > امکان ثبت شرایط و محدودیت‌های مالی قرارداد مانند تضمین، پیش پرداخت، علی الحساب و…

امکان ثبت شرایط و محدودیت‌های مالی قرارداد مانند تضمین، پیش پرداخت، علی الحساب و…

سیستم : سیستم پیمان و قراردادها
ویرایش : ۱۰/۲۸۰/۰۰

نرم افزار پیمان و قرارداد

امکان ثبت شرایط و محدودیت‌های مالی قرارداد مانند تضمین، پیش پرداخت، علی الحساب و… در این ویرایش به نرم افزار پیمان و قراردادهای پیوست افزوده شده است .
در صورتی که نیاز فوری به افزوده شدن این امکان به نرم افزار خریداری شده و تحت پشتیبانی پیوست دارید به واحد پشتیبانی از طریق تیکت اطلاع رسانی نمایید . در غیر این صورت این امکان، به صورت ارتقا دوره ای برای خریداران پیوست نصب خواهد شد.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.