null

در راستای پوشش دهی اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور مرتبط با اجرای مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گروه نرم افزاری پیوست قابلیت اتصال به سامانه مودیان و ارسال اطلاعات صورتحسابهای فروش را به دو روش استفاده از وب سرویس به صورت آنلاین و همچنین قابلیت تهیه خروجی فایل و بارگذاری در سامانه یاد شده را فراهم آورده است. برای استفاده از این قابلیت در زیر سیستم بازرگانی پیوست لازم است تا خریداران نسبت به تهیه “ماژول ارتباط با سامانه مودیان” و بروز رسانی نرم افزارهای مالی پیوست اقدام نمایند.

null

در راستای پوشش دهی اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور مرتبط با اجرای مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گروه نرم افزاری پیوست قابلیت اتصال به سامانه مودیان و ارسال اطلاعات صورتحسابهای فروش را به دو روش استفاده از وب سرویس به صورت آنلاین و همچنین قابلیت تهیه خروجی فایل و بارگذاری در سامانه یاد شده را فراهم آورده است. برای استفاده از این قابلیت در زیر سیستم بازرگانی پیوست لازم است تا خریداران نسبت به تهیه “ماژول ارتباط با سامانه مودیان” و بروز رسانی نرم افزارهای مالی پیوست اقدام نمایند.

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.