درخواست نمایندگی فروش

گروه نرم افزاری پیوست به منظور تامین رضایت خریداران ودر راستای پوشش دهی خدمات نرم افزاری در سطح کشور اقدام به جلب همکاری شرکت ها و عاملین فعال در مراکز استان ها و شهرستان ها می نماید. ضوابط و الزامات سازمانی پیوست که در اولین آن رعایت حقوق خریدار قرار دارد، بعنوان منشور همکاری شرکت های نمایندگی با دفتر مرکزی پیوست می باشد. پوشش دهی تمام عیار ازخدمات استقرار سیستم ها توسط نمایندگی ها و پشتیبانی از عملکرد بی کم وکاست محصولات توسط سازمان مرکزی پیوست در قالب خدمات الکترونیک ،تضمین کننده رضایت خریداران و مبنای درآمد پاک پیوست می باشد.
در صورت تمایل به همکاری با پیوست در قالب نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش و یا عاملیت مجاز فروش، مقتضی است نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام تا در اولین فرصت اقدامات لازم در مراحل بعدی انجام شود.