درخواست نمایندگی فروش

گروه نرم افزاری پیوست به منظور تامین رضایت خریداران ودر راستای پوشش دهی خدمات نرم افزاری در سطح کشور اقدام به جلب همکاری شرکت ها و عاملین فعال در مراکز استان ها و شهرستان ها می نماید. ضوابط و الزامات سازمانی پیوست که در اولین آن رعایت حقوق خریدار قرار دارد، بعنوان منشور همکاری شرکت های نمایندگی با دفتر مرکزی پیوست می باشد. پوشش دهی تمام عیار ازخدمات استقرار سیستم ها توسط نمایندگی ها و پشتیبانی از عملکرد بی کم وکاست محصولات توسط سازمان مرکزی پیوست در قالب خدمات الکترونیک ،تضمین کننده رضایت خریداران و مبنای درآمد پاک پیوست می باشد.

شرایط اعطای نمایندگی

 • داشتن کسب و کار مرتبط
 • فضای کاری مناسب
 • توان ارائه خدمات فروش یا پشتیبانی نرم افزار پیوست
 • آشنا با فنون فروش و ارائه خدمات در حوزه نرم افزار
 • برخورداری از حسن شهرت و پایبندی به اصول اخلاقی
 • عدم سوء پیشینه
 • تعهد به رعایت اصول حقوق مشتریان

مزایای نمایندگی

 • عقد قرارداد نمایندگی گروه نرم افزاری پیوست
 • دریافت قفل سخت افزاری ویژه نمایندگان
 • تقبل بخشی از هزینه های تبلیغاتی نماینده توسط شرکت پیوست
 • دریافت آخرین ویرایش نرم افزارها، کاتالوگ و مستندات فروش و پشتیبانی
 • دریافت خدمات آموزشی کامل
 • دریافت سود مشارکت در ارائه انواع خدمات اعم از معرفی خریدار، فروش کامل و پشتیبانی