پیوست

انواع گزارش و عملیات در نرم افزار حسابداری

گروه نرم افزاری پیوست > نرم افزار حسابداری > انواع گزارش و عملیات در نرم افزار حسابداری

در سیستم حسابداری حرفه ای پیوست انواع گزارش و عملیات در دسترس کاربران قرار می گیرند. کاربریِ ساده و گزارشگیری کامل و چند لایه، در اقبال کاربران برای استفاده از نرم افزار بسیار موثر است.

ما نرم افزارهای مالی پیوست را با تحلیلی جامع و ابزارهایی کامل پیاده سازی کرده ایم تا زمینه اعتماد کاربران و دوستان خود را فراهم کنیم. نرم افزار حسابداری پیوست در سازمانها و شرکتهای متوسط و بزرگ در بیش از چهار هزار مرکز مستقل در حال استفاده می باشد.

انواع گزارش های تعریف شده در نرم افزار حسابداری پیوست عبارتند از :

گزارش دفتر روزنامه

دفتر روزنامه

دفتر روزنامه براساس ریز آرتیکلهای درج شده در اسناد حسابداری ثبت شده، تهیه و در انواع حالتها در سطح کل، معین و با تفصیلیهای شناور قابل تهیه است.

این گزارش در چند حالت براساس سندهای اصلی و سندهای ماهانه، برای تحریر دفاتر قانونی برمبنای دفاتر ۲۶ ردیفه به کاربران ارائه می گردد.

گزارش صورتهای مالی

گزارش صورتهای مالی

این گزارش ساز به کاربر اجازه می دهد انواع گزارشها و صورت های مالی جدید و دلخواه را به صورت درختی و مشابه گزارش سود و زیان و ترازنامه طراحی و به مجموعه گزارشهای پیوست اصافه نماید.

همچنین سطح دسترسی کاربران مختلف به ایشان گزارشها توسط مدیر سیستم تعیین می شود.

گزارش تراز نامه

تراز نامه

از گزارشهای مالی اساسی بوده و تراز دارایی و بدهی و سرمایه را بعد از بستن حسابهای موقت نشان می دهد. ساختار حسابها براساس تعریف کاربر چیده می شود.

همچنین این گزارش، مانده ها حسابهای دائمی را با مانده حسابها در پایان دوره مالی قبل مقایسه نموده و معادله اصلی حسابداری را کنترل می نماید.

گزارش سود و زیان

گزارش سود و زیان

از گزارشهای مالی اساسی بوده و نمایشگر درآمد و هزینه های شرکت (حسابهای موقت) و اختلاف آنها به عنوان سود یا زیان خالص (پس از کسر مالیات) می باشد.

همچنین این اطلاعات را با عملکرد مدت مشابه در سال قبل مقایسه نموده و میزان رشد درآمد، هزینه ها و درصد و میزان افزایش سود را نمایش می دهد.

گزارش تراز آزمایشی

تراز آزمایشی

در انواع ۲، ۴، ۶، ۸ ستونه با امکان گزارشگیری لایه لایه در سطوح حسابهای کل و معین و تفصیلی و حسابهای شناور و همچنین دسترسی مستقیم به دفاتر حسابها و اسناد مالی ارائه می گردد.

در صورت داشتن دسترسی، اسناد مالی در این حالت قابل اصلاح بوده و تراز آزمایشی به روز می شود.

گزارش نسبتهای مالی

گزارش نسبتهای مالی

براساس امکانات گزارش ساز پارامتریک حسابداری مطابق با کدینگ حسابهای سازمان خریدار و براساس نسبتهای مالی موردنظر سازمان پیاده سازی می گردد.

گزارش گردش وجوه نقد

گزارش گردش وجوه نقد

بر اساس امکانات گزارش ساز پارامتریک حسابداری مطابق با کدینگ حسابهای سازمان خریدار و به شیوه غیر مستقیم ساخته می شود.

گزارش دفتر تجمعی حساب

دفتر تجمعی حساب

گزارش تجمعی و تحلیلی (گروه بندی شده) براساس تمامی سطوح حسابهای ثابت و شناور به انتخاب کاربر (انواع گزارشهای دلخواه در این بخش توسط کاربر طراحی می شود).

گزارش دفتر حساب تفصیلی

دفتر حساب تفصیلی

دفتر ریز گردش حسابهای تفصیلی بر اساس کلیه حسابهای ثابت با گزینش محدوده توسط کاربر.

در این گزارش دسترسی به دوره های مالی مختلف و سندهای مالی وجود دارد.

گزارش دفاتر حساب

دفاتر حساب

دفتر حساب در تمامی سطوح کل و معین و تفصیلی با امکان جستجو، اعمال گزینش و نمایش اسناد مرتبط روی تمام حسابها در اختیار کاربر قرار می گیرد. این دفتر گردش حسابها در یک یا چند دوره مالی را براساس محدوده تاریخی دلخواه کاربر ارائه می دهند.

انواع عملیات تعریف شده در نرم افزار حسابداری پیوست عبارتند از :

عملیات ثبت و کنترل اسناد مثبته مالی

ثبت و کنترل اسناد مثبته مالی

برای نگهداری اسناد مثبته مالی، نرم افزار حسابداری پیوست، ارتباط یکپارچه ای با نرم افزار مدیریت اسناد برقرار کرده و نگهداری اسناد مثبته را به سرویس DMS پیوست می سپارد.

نگهداری مستقل این اطلاعات از اطلاعات حسابداری موجب نگهداری حجم بسیار بالای اسناد و عدم تاثیر روی سرعت گزارشهای مالی می شود.

عملیات ارتباط با نرم افزارهای دیگر

ارتباط با نرم افزارهای دیگر

ارتباط نرم افزار حسابداری با دیگر نرم افزارهای پیوست به صورت پایه ای و بر مبنای ارتباطات سیستمی برقرار است.

برای ارتباط با نرم افزارهای دیگر در سیستم حسابداری پیوست می توان از طریق وب سرویس ارتباط همیشگی و آنلاین برقرار کرد، یا با فایل اکسل یا متنی برای دریافت سندمالی اقدام نمود.

عملیات گزارش های خروجی

گزارشهای خروجی

برای هر فرم و گزارش عملیاتی انواع خروجی چاپی طراحی شده است این گزارشها با استفاده از گزارش ساز پیوست توسط کاربران قابل تغییر و به روزرسانی هستند.

همچنین گزارشهای خروجی به انتخاب کاربر به انواع فایلهای PDF یا html یا Excel تبدیل می شوند.

عملیات مدیریت دفاتر قانونی

مدیریت دفاتر قانونی

دفتر روزنامه و دفتر کل حسابها براساس خلاصه سندهای ماهانه و با ظاهر استاندارد و مورد تایید سازمان امور مالیاتی تنظیم و ارائه می شوند. خلاصه سندها نیز براساس مجموعه سندها و محدوده زمانی مورد نظر کاربر تنظیم می گردند.

عملیات گزارش گیری تودرتو

گزارش گیری تودرتو

سیستم حسابداری باید قابلیت گزارشگیری لایه لایه از گزارشها و ترازهای مالی به دفاتر و اسناد مالی را داشته باشد . این اطلاعات به صورت لایه ای دقت اطلاعاتی خود را نمایش می دهند و اسناد مرجع و اصلی ارائه دهنده اطلاعات را نمایان می نمایند .

عملیات ابتدا و انتهای دوره

عملیات ابتدا و انتهای دوره

نرم افزار حسابداری امکاناتی مانند بستن حسابهای موقت ، صدور سند اختتامیه در پایان هر دوره مالی را دارد. همچنین در دوره مالی جدید، صدور سند افتتاحیه خودکار به دستور کاربر انجام می شود . این عملیات در پایان دوره براساس اسناد اصلاحی صادر شده می تواند چند مرتبه تکرار شود و هر دو دوره مالی در دسترس کاربران قراردارد.

عملیات تسهیم

عملیات تسهیم

صدور سند تسهیم هزینه معمولا بر مبنای تعریف الگوهای تکرار پذیر و به دفعات برمبنای نسبت های تسهیم مشخص شده توسط کاربران انجام می گردد.

در زمانهای خاص (ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه) برای محاسبه بهای تمام شده پروژه ها یا جذب هزینه ها در مراکز هزینه از این عملیات استفاده می گردد.

عملیات تطبیق حسابها

عملیات تطبیق حسابها

از جمله عملیاتی است که برای شفاف کردن و یکی کردن گردش و مانده حسابها با طرفهای تجاری به کار می رود.

به عبارتی حسابها  با هم در دفتر تطبیق حسابها تیک می شوند و رفع مغایرت حسابها انجام می شود.

سابقه این اطلاعات برای هر حساب مالی، در دفتر تطبیق حسابها برای دوره های بعدی تطبیق نگهداری می شود.

در این دفتر امکان تطبیق خودکار و خارج کردن ردیفهای خنثی (بدهکار و بستانکار معادل) وجود دارد.

[کل: ۱ میانگین: ۵]
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.