مراقبت از خریدار

گروه نرم افزاری پیوست > مراقبت از خریدار

خریداران

گروه نرم افزاری پیوست در راستای دستیابی به شاخصه های برتر سازمان متعالی،که خود بر گرفته از خط و مشی گروه می باشد، وجهه همت خود را در کسب رضایت و خشنودی خریداران قرار داده است. بدون تردید کسب رضایت خریداران هنگامی مانا خواهد بود که با فرآیند مستمر خدمات پشتیبانی همراه گردد. واحد مراقبت از خریداران در گروه نرم افزاری پیوست دارای این ماموریت بوده که ضمن کوتاه نمودن فاصله خود با خانواده بزرگ خریداران ، نسبت به هر نوع کاستی و یا خلل در شیوه و سطح خدمات به نحو موثر عکس العمل نشان داده و بعنوان صدای رسای خریدار در سطح سازمان اقدام به پیگیری و رفع موانع و نواقص احتمالی نماید. واضح است که رسیدگی به درخواست های خریداران محترم جزو وظائف اولیه واحد پشتیبانی بوده و انتظار این است که با انتخاب یکی از روش های معمول در ارتباط با واحد پشتیبانی به شرح زیر پاسخ مطلوب در زمان معقول دریافت گردد.

rezayatemoshtarian
مشتری مداری تنها به مفهوم اکرام مشتری نیست بلکه لحاظ نیاز روز مشتری در برنامه های راهبردی است
۱  تلفن ۸۳۸۴۷۳۱۶
۲  پست الکترونیک Ccare@payvast.com
  ۱  تلفن ۰۲۱-۸۳۸۴۶
۲  درج تیکت  http://support.payvast.com
۳  گفتگوی مستقیم  http://support.payvast.com
۴  پست الکترونیک  support@payvast.com
۵  ارسال نامه  تهران-شهرک غرب-بلوار دریا-خیابان شکوفان دوم-پلاک ۱۱  نمابر ۸۳۸۴۷۱۵۵
کانال های ارتباط با واحد مراقبت از خریدار
۱  تلفن ۸۳۸۴۷۳۱۶
۲  پست الکترونیک Ccare@payvast.com
کانال های ارتباط با واحد پشتیبانی
  ۱  تلفن ۰۲۱-۸۳۸۴۶
۲  درج تیکت  http://support.payvast.com
۳  گفتگوی مستقیم  http://support.payvast.com
۴  پست الکترونیک  support@payvast.com
۵  ارسال نامه  تهران-شهرک غرب-بلوار دریا-خیابان شکوفان دوم-پلاک ۱۱  نمابر ۸۳۸۴۷۱۵۵
bestservices
مراقبت از خریدار

با این حال در صورت مشاهده هر گونه کندی و احیانا سستی درانجام وظائف محوله ، شایسته آن خواهد بود که موضوع درخواست در دستور کار واحد مراقبت قرار گیرد. واحد مراقبت به مجرد دریافت هر نوع تماس از جانب خریداران که حاکی از عدم رضایت در رسیدگی به درخواست ها باشد، اقدام به پیگیری در اجرایی شدن درخواست های خریداران خواهد نمود و طی آن تلاش خواهد نمود که موجبات نارضایتی خریداران را بررسی و عوامل بوجود آورنده آن ها را رفع نماید. مزید اطلاع اینکه اقدامات واحد مراقبت محدود به تماس های شما خریداران محترم نخواهد بود بلکه با استفاده از دریچه نظر سنجی و ارتباط فعال، اقدام به دریافت دیدگاه مشوقانه یا انتقادی شما خواهد بود. به منظور پرهیز از تکرار توضیحات، موجب امتنان خواهد بود اگر به هنگام اعلام گزارش موارد قابل پیگیری، نسبت به ثبت درخواست در سامانه تیکت اطمینان حاصل گردد.


[کل: ۱ میانگین: ۵]