راهکار شرکت های هلدینگ

 

ویژه هلدینگ ها و سازمان های با گستردگی کشوری

گروه نرم افزاری پیوست > راهکارها > شرکت های هلدینگ

هلدینگ

در هلدینگها ، شرکت های مادر تخصصی و شرکتها و سازمانهای با گستردگی کشور ، داشتن یک سیستم یکپارچه و کامل ، امکان مدیریت کاملتر منابع را در اختیار مدیران قرار می دهد. مواردی مانند گردش ناقص الکترونیکی مستندات ، زمانبر بودن و نداشتن اطلاعات کامل در زمان مورد نظر، تاخیر زمانی واحدهای تابعه در گزارشگری، عدم پیاده سازی ساختار فرآیندی برای تایید و جمع آوری اطلاعات از مشکلات  پیش روی مدیران است در حالیکه با یک سیستم جامع و پیشرفته و پاسخگو می توان آنها را پاسخ داد .

null

برخی از مشتریان پیوست در حوزه هلدینگ

سازمان الکترونیک پیوست در بخش های مختلف برای پاسخ به این نیاز ، توسعه هایی خاص و تخصصی داشته است که به برخی از آنها می پردازیم :

حسابداریمالی هلدینگ

امکانات خاص سیستم حسابداری مالی:

 

 • نرم افزار حسابداری ویرایش هلدینگ برای گزارشگیری آنلاین
 • پیاده سازی چند شرکتی با دیتابیس های مستقل با عملکرد آفلاین
 • پیاده سازی ساختار جمع آوری اطلاعات از مراکز تابعه
 • تفکیک کدینگ مشترک و مستقل در حوزه حسابداری هلدینگ
 • گزارش گیری روی دفاتر به صورت تجمیعی همه شرکت ها یا ترکیب انتخابی

امکانات خاص سیستم خزانه داری:

 

 • پیاده سازی مراکز خزانه داری مستقل
 • مدیریت منابع نقدی، بانک ها، صندوق ها و تنخواه به تفکیک مراکز و شعب
 • مدیریت مستقل و اعمال سطح دسترسی مجزا برای هریک از مراکز
 • مدیریت تضامین به تفکیک مراکز
خزانهداری صرافیها
بازرگانی هلدینگ

امکانات خاص سیستم بازرگانی:

 

 • تعریف مراکز بازرگانی با دسترسی مشترک و مستقل
 • پیاده سازی فرآیند سفارش خرید(تحت وب) و مدیریت تصمیم گیری برای خرید و تامین کالا
 • استفاده از وب سرویس برای ارتباط با CRM و سایتهای فروش آنلاین

امکانات خاص سیستم انبار:

 

 • مدیریت موجودی در انبارها با دسترسی مشترک و مستقل
 • پیاده سازی فرآیند درخواست کالا (تحت وب) برای دریافت تقاضا از کلیه مراکز تابعه
 • مدیریت کالاها به صورت مشترک یا تفکیک شده
انبار پیمانکاری
صرافی ها

امکانات خاص سیستم بودجه و اعتبارات:

 

 • مدیریت بودجه برای واحدهای مختلف
 • تفویض کنترل و گزارش گیری بودجه به هر واحد
 • بودجه ریزی در هر لایه از کدینگ که نیاز به کنترل دارد
 • مدیریت بودجه شرکتهای تابعه و شرکت مادر به صورت مستقل

امکانات خاص سیستم اموال و دارایی های ثابت:

 

 • مدیریت مستقل مراکز استقرار در سیستم اموال
 • مدیریت جمعداران و تحویل گیرندگان مختلف در کل کشور
 • گزارش سازی به تفکیک مراکز استقرار
اموالوداراییثابت هلدینگ
پیمانوقراردادها هلدینگ

امکانات خاص سیستم پیمان و قراردادها:

 

 • تفویض مدیریت پیمانهای مرتبط با واحدهای مختلف در حوزه پیمانکاران و کارفرمایان
 • تفکیک و ترکیب مانده پیمانکاران درگیر در پروژه های شرکت های مختلف
 • تفکیک حوزه های کاری تامین ، تجهیز و اجرا در شرکت های تابعه

امکانات خاص سیستم پرسنلی و صدور احکام :

 

 • مدیریت متمرکز پرسنل و جابجایی پرسنل بین واحدها و شرکتها
 • تهیه گزارشهای آماری به تفکیک شرکتها، واحدها و محل های خدمت
 • توزیع عادلانه منابع در ساختارهای کشوری
جذبواستخدام هلدینگ
صرافی

امکانات خاص سیستم حقوق و دستمزد:

 

 • پیاده سازی به صورت تحت وب با قابلیت استفاده گسترده و توزیع شده
 • نگهداری اطلاعات شرکتهای مستقل بدون محدودیت در تعریف شرکت
 • تعریف کارگاههای مستقل و گزارشگیری پرسنل به صورت تجمیعی و تفکیکی

امکانات خاص سیستم حضور و غیاب:

 

 • پیاده سازی به صورت تحت وب با قابلیت استفاده گسترده و توزیع شده
 • جمع آوری اطلاعات تردد پرسنل در ستاد مرکزی و پیاده سازی یک سازمان منظم و به روز
حضوروغیاب هلدینگ
اتوماسیونناداری هلدینگ

امکانات خاص سیستم اتوماسیون اداری:

 

 • پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری با دبیرخانه های مستقل برای هر شرکت
 • پیاده سازی ارتباط بین شرکت های هلدینگ به صورت درون سیستمی
 • ساختار یکپارچه برای گردش فرم ها و گزارشها در ساختار هلدینگ
 • پیاده سازی فرآیند مدیریت جلسات و فرمهای صورتجلسه و تصمیمات اتخاذ شده

امکانات خاص سیستم مدیریت اسناد:

 

 • مدیریت متمرکز اسناد و گزارشهای مالی دریافتی از شرکتهای هلدینگ
 • مدیریت پرونده های پرسنلی شرکتهای تابعه
 • مدیریت متمرکز مصوبات، آیین نامه ها ، اطلاعیه ها و قوانین داخلی
مدیرتاسناد هلدینگ
جذب

امکانات خاص سیستم جذب و استخدام:

 

 • مدیریت متمرکز جذب پرسنل در ستاد هلدینگ
 • مدیریت درخواست های جدید و برگزاری آزمون های سراسری
 • مدیریت بانک اطلاعاتی واحد از منابع بالقوه انسانی
null

در صورت تمایل میتوانید دمو راهکار ویژه هلدینگ پیوست را مشاهده بفرمایید

 

دمو راهکار شرکت های هلدینگ

امتیاز دهید

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت