راهکارهای جامع پیوست

سفارشی سازی شده برای صنایع مختلف

نرم افزارهای پیوست می توانند بر اساس نیازهای خریداران ، استقرار خاص داشته باشند و انواع امکانات سفارشی به آنها افزوده شود.

 

از کسب و کار های کوچک تا شرکت ها و سازمانهای بزرگ خصوصی و دولتی
با راهکارهای یکپارچه و جامع اتوماسیون سازمانی پیوست

راهکار حوزه پیمانکاری

پیاده سازی شده در دهها شرکت بزرگ پیمانکاری و فنی مهندسی در سراسر کشور

پیمانکاری

راهکار صرافی پیوست

پیاده سازی شده در بیش از ۶۰۰ شرکت تضامنی و صرافی

راهکارهای صرافی

راهکار ویژه هلدینگ ها

راهکار ویژه هلدینگ ها و سازمان های با گستردگی کشوری

هلدینگ

راهکار صنعت نفت و گاز

پیاده سازی شده در شرکت ملی گاز ایران و شرکت های تابعه

راهکار ویژه صنعت نفت و گاز

راهکار ویژه بیمارستانی

پیاده سازی شده در دهها بیمارستان و کلینیک تخصصی در سراسر کشور

راهکار بیمارستانی

راهکار ویژه حوزه شرکتها و سازمانهای دولتی پیوست

پیاده سازی شده در دهها شرکت و سازمان در سراسر کشور

govermental min
پیمانکاری

راهکار حوزه پیمانکاری

پیاده سازی شده در دهها شرکت بزرگ پیمانکاری و فنی مهندسی در سراسر کشور

راهکار صرافی پیوست

پیاده سازی شده در بیش از ۶۰۰ شرکت تضامنی و صرافی

راهکارهای صرافی
هلدینگ

راهکار ویژه هلدینگ ها

راهکار ویژه هلدینگ ها و سازمان های با گستردگی کشوری

راهکار صنعت نفت و گاز

پیاده سازی شده در شرکت ملی گاز ایران و شرکت های تابعه

راهکار ویژه صنعت نفت و گاز
راهکار بیمارستانی

راهکار ویژه بیمارستانی

پیاده سازی شده در دهها بیمارستان و کلینیک تخصصی در سراسر کشور

راهکار ویژه حوزه شرکتها و سازمانهای دولتی پیوست

 

پیاده سازی شده در دهها شرکت و سازمان در سراسر کشور

govermental min
راهکار بومی چابک منعطف min
۵/۵ - (۶۹ امتیاز)

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت