همکاران ما

TEBSOFT

شرکت تراشه هوشمند نوین

شرکـت تراشـه هـوشمند نوین با ایجاد یک تیم نرم افزاری و سخت افزاری متشکل از متخصصین علوم انفورماتیک و پزشکی جهت دستیابی به دانش فنی مورد نیاز و ایجاد سیستم های اطلاعات مدیریت پزشکی(H.I.S) در سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را آغاز نموده است .

Arang IT

شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ

فعالیت خود را از سال ۱۳۷۹ و با رویکرد سیستمهای جدید و نوین نرم افزاری کاربردی مورد نیاز سازمانها و شرکتها در زمینه سیستمهای منابع انسانی آغاز کرد. تجربه‌ آموزشی موسسان شرکت از یک سو و نیاز بازار از سوی دیگر، موجب شد تا تمرکز اصلی فعالیتهای شرکت، بر تولید نرم افزارهای مدیریت آموزش قرار گیرد.

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.