عضویت در مجامع

گروه نرم افزاری پیوست

رتبه یک انفورماتیک در زمینه تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری

عضو تحقیق و توسعه وزارت صنایع و معادن

دارای پروانه تولید نرم افزار از وزارت صنایع و معادن

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

برنده پر بلورین بهترین اتوماسیون اداری در ۲ سال متوالی
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.