پیوست

عضویت در مجامع و افتخارات

null

رتبه یک انفورماتیک

در زمینه تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری
null

دارای پروانه بهره برداری

از وزارت صنعت، معدن و تجارت
null

دارای گواهی نامه امنیت محصول

از آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم افزار ایریانا
null

رتبه یک انفورماتیک

در زمینه ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری
null

برنده پر بلورین

بهترین اتوماسیون اداری در ۲ سال متوالی
null

عضو تحقیق و توسعه

از وزارت صنعت، معدن و تجارت
null

دارای پروانه تولید نرم افزار

از وزارت صنعت، معدن و تجارت
null

شرکت دانش بنیان

تایید شده از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
null

عضو سازمان نظام صنفی

رایانه ای استان تهران
null
رتبه یک انفورماتیک
در زمینه ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری
null
رتبه یک انفورماتیک
در زمینه تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری
null
عضو سازمان نظام صنفی
رایانه ای استان تهران
null
دارای گواهی نامه امنیت محصول
از آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم افزار ایریانا
null
دارای پروانه بهره برداری
از وزارت صنعت، معدن و تجارت
null
دارای پروانه تولید نرم افزار
از وزارت صنعت، معدن و تجارت
null
شرکت دانش بنیان
تایید شده از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
null
برنده پر بلورین
بهترین اتوماسیون اداری در ۲ سال متوالی
گروه نرم افزاری پیوست
[کل: ۵ میانگین: ۴]
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.