درباره گروه نرم افزاری پیوست

۴۷۰۰

مشتری

+۲۶۰

پرسنل

۴۱

عنوان نرم افزار

۱

رتبه یک شورای عالی انفورماتیک

گروه نرم افزاری پیوست با همکاری جمعی از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و با هدف تولید سیستمهای اتوماسیون سازمانی پا گرفت و با توجه به تجربیات گذشته بدنه کارشناسی شرکت ، موفق به تولید طیف وسیعی از محصولات نرم افزاری جهت مکانیزه کردن حوزه های مختلف مالی و اداری شد. ویژگی شاخص این نرم افزارها ، پشتیبانی نسبتا کامل از عملیات بخشی و فرا بخشی در شرکتها و موسسات خصوصی و دولتی است . به گونه ای که می تواند طیف وسیعی از نیازهای نرم افزاری یک سازمان مدرن را پوشش دهد.

میزان انعطاف و اندازه پذیری این محصولات به گونه ای است که خریداران محصولات پیوست ، گستره وسیعی از کسب و کارهای کوچک تا سازمانهای بزرگ دولتی را شامل می شود. سازمان الکترونیک پیوست، راه حل موثر ما جهت اتوماسیون فراگیر سازمانی است. این راه حل مبتنی بر استقرار کلیه نرم افزارهای پیوست در واحدهای عملیاتی سازمان و پشتیبانی فراگیر از ارتباطات بین واحدی بر اساس گردش اسناد در کارتابل اتوماسیون اداری، مدیریت فرآیندهای سازمانی، موتور گردش کار پیوست، آرشیو متمرکز مستندات سازمانی و استفاده از پایگاه اطلاعاتی واحد سازمان عمل می نماید.

ارائه راه حل های جامع اتوماسیون سازمانی در حوزه های مالی، اتوماسیون اداری و مدیریت منابع انسانی

از کسب و کار های کوچک تا شرکت ها و سازمانهای بزرگ خصوصی و دولتی

با راهکارهای یکپارچه و جامع اتوماسیون سازمانی پیوست

افتخارات و عضویت ها

گروه نرم افزاری پیوست

ارزشهای سازمانی گروه نرم افزاری پیوست:

خشنودی خریدار تضمین و تایید درآمد پاک ماست

ارتقاء سطح کیفی محصولات و کارآفرینی دو هدف بنیادین ماست

عرصه رقابت تجاری محدود به ارزشهای اخلاقی است

سرمایه گذاری و مشارکت ما بر مبنای صداقت و امانت است

سرمایه ما منابع انسانی و اعتماد و اطمینان خریدار است

سازمان متعهد به رشد همه جانبه همکاران خود می باشد

برخی از خریداران ما