تماس با ما


دفتر مرکزی :

تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، شکوفان۲، پلاک۱۱، ساختمان پیوست


دفتر فروش :

تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، شکوفان۲، بهاران۱، پلاک۲۰، واحد۱


تلفن تماس: ۸۳۸۴۶

پست الکترونیک: info@payvast.com

سامانه ثبت درخواست: support.payvast.com


تماس با پیوست
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۰۲
 پست الکترونیک  sales@payvast.com
 مسئول مستقیم احمد شیخ زاده
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۰۱
 پست الکترونیک  support@payvast.com
 مسئول مستقیم اشکان هیدی
تماس با پیوست
 شماره تماس  داخلی ۱۶۲۶
 پست الکترونیک  ccare@payvast.com
 مسئول مستقیم  بهار نزهت سرشت
تماس با پیوست
 شماره تماس  داخلی ۱۱۴۲
 پست الکترونیک  learning@payvast.com
 مسئول مستقیم میثم امینی
تماس با پیوست
 ارسال پیام کلیک کنید
 پست الکترونیک  ceo@payvast.com
 مسئول مستقیم جعفر کرمی
تماس با پیوست
 شماره تماس   ۸۳۸۴۷۱۲۰
 پست الکترونیک  finance@payvast.com
 مسئول مستقیم لیلا شیخ زاده
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۹۹
 پست الکترونیک soft@payvast.com
 مسئول مستقیم علی فرزان فرد
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۵۹
 پست الکترونیک  office@payvast.com
 مسئول مستقیم علی اسکندری

 پشتیبانی شرق تهران 

 شماره تماس ۷-۷۷۹۴۹۴۰۵
 آدرس میدان نبوت، خیابان گلبرگ شرقی، پلاک ۴۸۴، واحد ۱
 مسئول مستقیم مجتبی کیایی

 پشتیبانی مرکز شهر تهران 

 شماره تماس ۸۸۳۱۰۹۶۶-۸۸۳۱۰۹۶۷-۸۸۳۴۶۵۵۹
 آدرس خیابان خردمند جنوبی، کوچه یگانه، پلاک۵ واحد۱۴
 مسئول مستقیم سلمان اوسطی
واحد بازرگانی
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۰۲
 پست الکترونیک  sales@payvast.com
 مسئول مستقیم احمد شیخ زاده
واحد پشتیبانی
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۰۱
 پست الکترونیک  support@payvast.com
 مسئول مستقیم اشکان هیدی
مراقبت از خریدار
تماس با پیوست
 شماره تماس  داخلی ۱۶۲۶
 پست الکترونیک  ccare@payvast.com
 مسئول مستقیم  بهار نزهت سرشت
واحد آموزش
تماس با پیوست
 شماره تماس  داخلی ۱۱۴۲
 پست الکترونیک  learning@payvast.com
 مسئول مستقیم میثم امینی
مدیریت
تماس با پیوست
 ارسال پیام کلیک کنید
 پست الکترونیک  ceo@payvast.com
 مسئول مستقیم جعفر کرمی
واحد مالی
تماس با پیوست
 شماره تماس   ۸۳۸۴۷۱۲۰
 پست الکترونیک  finance@payvast.com
 مسئول مستقیم لیلا شیخ زاده
واحد فنی
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۹۹
 پست الکترونیک soft@payvast.com
 مسئول مستقیم علی فرزان فرد
واحد اداری
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۵۹
 پست الکترونیک  office@payvast.com
 مسئول مستقیم علی اسکندری
سایر دفاتر

 پشتیبانی شرق تهران 

 شماره تماس ۷-۷۷۹۴۹۴۰۵
 آدرس میدان نبوت، خیابان گلبرگ شرقی، پلاک ۴۸۴، واحد ۱
 مسئول مستقیم مجتبی کیایی

 پشتیبانی مرکز شهر تهران 

 شماره تماس ۸۸۳۱۰۹۶۶-۸۸۳۱۰۹۶۷-۸۸۳۴۶۵۵۹
 آدرس خیابان خردمند جنوبی، کوچه یگانه، پلاک۵ واحد۱۴
 مسئول مستقیم سلمان اوسطی
*درصورت اشکال فنی خط ویژه، از این شماره ها استفاده کنید: ۸۸۶۹۷۲۶۴ – ۸۸۶۹۷۴۶۸ – ۸۸۵۶۰۴۷۸