پیوست

تماس با ما

گروه نرم افزاری پیوست

دفتر مرکزی

تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، شکوفان۲، پلاک۱۱، ساختمان پیوست، کدپستی:۱۹۹۸۹۴۵۴۱۶

دفتر فروش

تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، شکوفان۲، بهاران۱، پلاک۲۰، واحد۱، کدپستی:۱۹۹۸۹۱۵۵۵۱

تلفن های تماس: ۸۳۸۴۶ 
دورنگار:      ۸۸۵۶۷۵۶۰

پست الکترونیک:      info@payvast.com
سامانه ثبت درخواست:      payvast.com/support

واحد پشتیبانی

tel شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۰۱
mail پست الکترونیک  support@payvast.com
person مسئول مستقیم لیلا علی نژاد

واحد مراقبت از خریدار

tel شماره تماس ۸۳۸۴۷۳۱۶
mail پست الکترونیک  ccare@payvast.com
person مسئول مستقیم مهشید پورموسوی

واحد مالی

tel شماره تماس   ۸۳۸۴۷۱۲۰
mail پست الکترونیک  finance@payvast.com
person مسئول مستقیم لیلا شیخ زاده

واحد اداری

tel شماره تماس ۸۳۸۴۷۳۰۱
mail پست الکترونیک  office@payvast.com
person مسئول مستقیم غزال غمی پور

پشتیبانی شرق تهران

tel  شماره تماس ۷۷۹۴۹۴۰۵-۷
mail  آدرس خیابان پاسداران خیابان گل نبی جنب حسینیه ارشاد پ ۴۹ واحد ۲۱ طبقه اول
person  مسئول مستقیم محمد اخوان

واحد فروش

tel شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۰۲
mail پست الکترونیک  sales@payvast.com
person مسئول مستقیم احمد شیخ زاده

واحد آموزش

tel شماره تماس ۸۳۸۴۷۵۴۳
mail پست الکترونیک  learning@payvast.com
person مسئول مستقیم اشکان هیدی

واحد فنی

tel شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۹۹
mail پست الکترونیک soft@payvast.com
person مسئول مستقیم علی فرزان فرد

واحد مدیریت

tel  شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۰۱
mail  پست الکترونیک  ceo@payvast.com
person  مسئول مستقیم جعفر کرمی

پشتیبانی مرکز شهر تهران

tel  شماره تماس ۸۸۳۱۰۹۶۶-۸۸۳۱۰۹۶۷-۸۸۳۴۶۵۵۹
mail  آدرس خردمند جنوبی، کوچه یگانه، پلاک۵ واحد۱۴
person  مسئول مستقیم سلمان اوسطی

شماره های تماس (در صورت اشکال فنی خط ویژه)

 

۸۸۶۹۶۱۹۵   –   ۸۸۵۶۰۴۷۸   –   ۸۸۵۶۶۳۷۶   –  ۸۸۵۶۶۳۹۲   –   ۸۸۵۶۱۸۴۲  –  ۸۸۵۶۳۳۷۰  –  ۸۸۶۹۷۲۹۷  – ۸۸۵۶۰۳۱۸
۸۸۶۹۶۴۱۲ –  ۸۸۶۹۵۳۴۸  –  ۸۸۶۹۵۷۶۴   –  ۸۸۶۹۶۱۰۰   –   ۸۸۵۹۶۷۵۴ –  ۸۸۵۹۶۲۴۴ –  ۸۸۶۹۷۴۶۸ – ۸۸۶۹۷۲۶۴
۸۶۱۹۵۱۷۷ –  ۸۶۱۹۴۸۰۲ –  ۸۸۵۹۶۳۳۵  – ۸۸۵۹۶۰۵۶   –   ۸۶۱۹۵۲۵۷ –  ۸۶۱۹۵۲۹۶ – ۸۶۱۹۵۲۸۹

 

[کل: ۲۷ میانگین: ۳.۶]
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.