گروه محصولات منابع انسانی Tag

گروه نرم افزاری پیوست > Posts tagged "گروه محصولات منابع انسانی"

در سیستم کارگزینی این امکان وجود دارد که بتوان از ویرایش اطلاعات پرسنلی بعد از صدور احکام استخدامی جلوگیری کرد. برای عمال این تنظیم کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱-از...

بیستر بخوانید