نرم افزار دارایی ثابت

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات > نرم افزار دارایی ثابت
null

دارایی­ ثابت از مولفه­ های بسیار مهم در تراز دارایی‌ها در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی محسوب می‌شود. مدیریت اطلاعات کامل مرتبط با دارایی­ها شامل اطلاعات عمومی و خاص دارایی، اطلاعات مرتبط با وضعیت و محل استقرار دارایی، هزینه ­های استهلاکی مرتبط و نیز اطلاعات مرتبط با نحوه نگهداری دارایی متناسب با ارزش دارایی­ها، مهم خواهد بود. نرم افزار دارایی­ ثابت باید علاوه بر مدیریت و آرشیو اطلاعات کامل مرتبط با دارایی، از فرآیند تامین، نگهداری و خروج دارایی پشتیبانی نماید.

نرم افزار دارایی ثابت پیوست علاوه بر پوشش کلیه عملیات و رویدادهای مرتبط با دارایی، امکان ثبت و نگهداری اطلاعات کامل انواع دارایی­ها را در قالب پرونده الکترونیک دارایی را در اختیار می­گذارد.

 


   مدیریت، نگهداری و حسابداری اموال و جمعداری داراییهای ثابت سازمان
■   کنترل و نظارت بر انواع رویداد و رخدادهای مرتبط با داراییها
   پیاده سازی روشهای جدید کنترل داراییها مبتنی بر بارکد یا RFID

 • ثبت کامل اطلاعات دارایی‏ ها و اتفاقات ثبت شده روی آنها 

 • ثبت مشخصات کامل دارایی‏ ها شامل پلاک، نام، نام لاتین، قیمت تمام شده، مرکز هزینه و نوع دارایی

 • ثبت مشخصات کامل استهلاکی دارایی شامل روش و نرخ استهلاک و ارزش اسقاط

 • معرفی شناسنامه ویژه دارایی برای طبقات مختلف نظیر املاک، خودرو، فرش و کتب نفیس

 • معرفی انواع دارایی و به ویژه طبقات مختلف دارایی مطابق با استاندارد وزارت دارایی

 • امکان تعریف الگوی پلاک گذاری خودکار توسط سیستم


 • ثبت کلیه عملیات گردش دارایی در سازمان

 • ثبت ورود دارایی از طریق خرید، انتقال از انبار، اهداء یا هر نوع عملیات قابل تعریف دیگر

 • ثبت سوابق نقل و انتقال، تعویض پلاک، تغییر مرکز استقرار، تغییر جمعدار و تحویل گیرنده دارایی

 • ثبت انواع رویدادهای مالی نظیر فروش، الحاق و تعمیر، کنار گذاری و بکارگیری مجدد، تجدید ارزیابی

 • ثبت رویدادهای مرتبط با دارایی به صورت انفرادی و گروهی

 • محاسبه استهلاک داراییها به صورت کلی، گروهی و منفرد و صدور خودکار سند مالی استهلاک

 • امکان ورود اموال از طریق صدور برگ خروج کالا از انبار به حساب اموال

 • امکان صدور برگ ورود اموال به انبار برای عملیات فروش، اهدا و…
 • گزارش‏های ویژه جمعداری اموال

 • گزارش لیست دارایی‏ها به تفکیک کلیه ویژگیهای دارایی

 • گزارش لیست دارایی‏های مستقر دریک محل استقرار یا تحویل شده به پرسنل

 • گزارش عملیات دارایی به تفکیک هر دارایی و یا عملیات مشخص

 • گزارش درختواره دارایی‏ها برحسب مرکز استقرار، مرکز هزینه، نوع دارایی، طبقه دارایی، جمعدار و تحویل گیرنده

 • گزارش‏های ویژه حسابداری اموال

 • گزارش استهلاک دارایی‏ها به صورت گروهی و تفکیک هر زیر گروه

 • گزارش تسهیم هزینه استهلاک دارایی به نسبت مدت استقرار دارایی در مراکز هزینه

 • گزارش کارت اموال و دفتر دارایی

 • امکان تهیه فایل اموال وارده/ صادره برای سازمان اموال دولتی

 • امکان تهیه نمودار و گراف‏های متنوع در تمامی فرمها و ارسال کلیه گزارش‏ها به اکسل

 • امکان طراحی و تعریف گزارش‏های جدید با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارش‏های پارامتریک


نرم افزار دارایی های ثابت پیوست