نرم افزار خزانه داری

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات > نرم افزار خزانه داری
null

نرم افزار خزانه داری پیوست، وضعیت وجوه نقد و انواع اسناد دریافتنی و پرداختنی را کنترل کرده و سیکل دریافت و پرداخت را به طور کامل مکانیزه می­نماید به گونه ای که مطلقاً جهت ثبت عملیات خزانه داری نیاز به صدور سند مالی مستقل نیست و کلیه تراکنش­های مالی مرتبط با عملیات خزانه داری به طور خودکار ایجاد خواهند شد. کنترل گردش وجوه نقد، خزانه داری و ارزیابی موجودی نقدی حال و آینده موسسه از اهمیت ویژه‌ای به خصوص در شرکت­های بازرگانی و تولیدی خصوصی برخوردار است.

کاربر می تواند در نرم افزار خزانه داری تواماً از ریال و کلیه ارزهای تعریف شده در سیستم جهت عملیات دریافت و پرداخت استفاده نماید.


   مدیریت بهینه و دقیق دارایی‏ های نقدی و اسنادی
■   توزیع دسترسی و پیاده سازی مراکز خزانه داری و صندوقها
   سرعت و دقت درانجام عملیات مرتبط با دریافت و پرداخت

 • معرفی مراکز خزانه داری و باجه ‏های دریافت و پرداخت با تنظیمات امنیتی

 • معرفی منابع و مصارف سازمانی

 • استفاده از وجوه نقد، ارز، اسناد دریافتنی و پرداختنی، اسناد تضمینی و ضمانت نامه‏ ها

 • سرعت بالا و سهولت کاربری در واحد دریافت و پرداخت

 • صدور اسناد دریافت و پرداخت به تفکیک مراکز خزانه داری با سریال مستقل

 • استفاده از انواع موارد قابل دریافت پرداخت (نقد، بانک، اسناد، حواله، تضمینی) در یک سند واحد

 • انجام عملیات دریافت پرداخت به صورت ارزی/ ریالی

 • صدور سندهای مالی مربوطه به صورت خودکار در سیستم حسابداری

 • چاپ چک به صورت ریالی/ ارزی با تنظیمات دلخواه و فرمهای قابل تعریف برای انواع بانک ها

 • ارتباط اسناد دریافت و پرداخت با فاکتورهای خرید و فروش جهت مدیریت تسویه فاکتورها

 • مدیریت ضمانت نامه ‏ها، کنترل تاریخ سررسید و امکان ابطال،عودت یا تمدید مهلت آنها


 • کنترل و نظارت بر دریافت و پرداخت صندوقهای نقدی و اسناد

 • مدیریت انواع وضعیت اسناد دریافتنی و پرداختنی و صدور اسناد مربوطه حین تغییر وضعیت

 • امکان تعیین بودجه سالانه منابع و مصارف و تهیه گزارش بودجه نقدی به تفکیک ماه

 • پوشش کامل فرآیند صدور دستور پرداخت و پروسه انجام تایید پرداخت تا صدور چک و سند مالی

 • سرعت و دقت در تهیه صورت مغایرت حسابهای بانکی

 • امکان تعریف فایل صورت حساب بانکهای مختلف در انواع txt, excel, dbf

 • گزارش مغایرت بانکی شامل اقلام باز صورت حساب، اقلام باز دفتر حساب، اقلام پاس شده، تراز مغایرت

 • کنترل تنخواه و منابع و تسهیلات دریافتی و پرداختی

 • مدیریت تنخواه‏های پرداختی و نحوه هزینه کرد و صدور خودکار اسناد مالی مربوط

 • دریافت و پرداخت گروهی اسناد دریافتنی پرداختنی و صدور سندهای مالی تجمعی

 • تعیین منابع و مصارف حین صدور سند دریافت پرداخت

 • تعریف تسهیلات دریافتی و پرداختی و زمانهای دریافت و پرداخت اقساط


 • گزارش‏های دقیق موجودی برای تصمیم گیری مدیران

 • گزارش کاردکس دریافت و پرداخت به صورت ماهانه و پیش بینی موجودی بانکها در تاریخ دلخواه

 • گزارش اسناد تضمینی و ضمانت نامه‏ های بانکی و تاریخ سررسید آنها

 • گزارش اسناد سررسید شده در تاریخ مشخص و هشدار به کاربر

 • گزارش گردش وجوه نقد براساس منابع و مصارف به روش مستقیم

 • گزارش اسناد تنخواه و ریز هزینه کرد به تفکیک نوع در فاصله تاریخی مشخص

 • گزارش کلی و تفصیلی نقدینگی به تفکیک حسابهای نقد و بانک و اسناد به تفکیک ریال و ارز

 • امکان تهیه نمودار و گراف‏های متنوع در تمام فرمها و ارسال کلیه گزارش‏ها به اکسل

 • امکان طراحی و تعریف گزارش‏های جدید با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارش‏های پویا


نرم افزار خزانه داری پیوست