نرم افزار بازرگانی

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات > نرم افزار بازرگانی
null

واحد بازرگانی به منزله خط نخست مواجهه با خریداران است و هرگونه کاستی و نقصی در رفتار و عمل این واحد می‌تواند به طور موثری روی پرستیژ و اعتبار شرکت تاثیرگذار باشد. لذا کنترل و مدیریت سیستماتیک عملیات این واحد و استفاده از نرم افزار بازرگانی مناسب برای مدیریت شرکت بسیار حائز اهمیت است.

عملیات بازرگانی در سازمان­ها و موسسات تجاری، بسیار متنوع و بعضاً پیچیده است و انواع سلیقه ها و روال ها در واحدهای بازرگانی شرکت­ها مرسوم و جاری است، به ویژه ارتباط ذاتی فرآیند فروش با نرم افزار مدیریت خریداران (CRM)، نرم افزار انبار و کالا، نرم افزار پیمان و قراردادها و  نرم افزار حسابداری بر پیچیدگی موضوع می افزاید.

به کارگیری نرم افزاری که بتواند از عملیات بازرگانی سازمان پشتیبانی نموده و در عین حال ارتباط با سایر نرم افزارها  را نیز حفظ نماید بسیار مهم است. نرم افزار بازرگانی پیوست به عنوان نرم افزاری جامع، راهکاری مناسب برای کنترل و پشتیبانی عملیات واحد بازرگانی، ثبت کامل اطلاعات و گزارش دهی حرفه ­ای آنها به سازمان می باشد.


   نظارت دقیق و بهبود فرآیندهای مرتبط با عملیات بازرگانی
■   تصمیم گیری و سیاست گذاری سریع و موثر در حوزه بازرگانی
   افزایش سرعت، دقت و سودآوری با مکانیزه کردن عملیات بازرگانی

 • نرم افزار بازرگانی پیوست ابزاری کامل برای پوشش دهی انواع عملیات بازرگانی

 • ثبت فاکتور خرید، برگشت از خرید، استعلام خرید، قرارداد خرید

 • ثبت فاکتور فروش، برگشت از فروش، پیش فاکتور فروش، قرارداد فروش

 • ثبت هر تعداد کسور و اضافات مرتبط با فاکتور و قراردادهای خرید/فروش

 • ثبت مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک سطر همراه با تنظیمات تاریخ دار محاسبه خودکار درصد مالیات

 • صدور فاکتور خرید و فروش اصلاحی

 • ثبت قراردادهای خرید و فروش و ثبت مراحل زمانبندی شده تحویل کالا و تسویه حساب

 • صدور اسناد مالی و انبار مرتبط با عملیات بازرگانی به صورت خودکار یا انتخابی 

 • محاسبه و به روز رسانی بهای تمام شده کالای خریداری شده با سرشکن کردن هزینه‏ ها


 • کنترل دقت و صحت عملکرد فروشندگان توسط مدیران

 • تعریف سطح دسترسی ریز و دقیق فروشندگان در گروه‏ های مختلف

 • تعیین بازاریاب مرتبط با فاکتور و ثبت خودکار پورسانت محاسبه شده

 • تطبیق عملیات بازرگانی با اسناد مالی و کنترل مغایرت‏ های احتمالی

 • گزارش عملیات کاربران و میزان فروش به تفکیک مراکز فروش

 • ثبت سریال کالاها حین انجام عملیات بازرگانی و پیگیری جریان گردش سریال خاص

 • صدور همزمان یا غیر همزمان اسناد مالی جهت عملیات بازرگانی

 • ابزارهای کاربردی و عملیاتی برای سرعت و دقت بیشتر کاربران

 • مشاهده تاریخچه عملیات خریدار و قیمت های پیشنهادی در زمان صدور فاکتور

 • استفاده از قیمت های خرید/فروش پیشنهادی براساس نوع طرف حساب انتخابی

 • امکان ارتباط با نرم افزارهای فروش آنلاین و CRM با استفاده از وب سرویس

 • جستجوی کالا با کد، نام، بارکد، شماره فنی و نام لاتین جهت ثبت اقلام فاکتور

 • استفاده از تخفیف خودکار کالا حسب انتخاب نوع طرف حساب

 • تعیین نحوه پرداخت وجه فاکتور و تعیین خودکار تاریخ تسویه

 • صدور فاکتور توسط دستگاه بارکد خوان و تجمیع اقلام کالاهای مشابه

 • مدیریت تسویه فاکتورها با لحاظ دریافت‏ ها، پرداخت‏ ها، برگشتی‏ ها، تخفیف‏ه ای نقدی

 • پوشش دهی فروش کالاهای خاص و رهگیری مسیر حرکت کالا (.Serial No. , Lott No)


 • گزارش ‏های متنوع برای مدیریت بهینه واحد بازرگانی

 • گزارش سود یا زیان عملیات فروش به تفکیک فاکتورها، اقلام کالا و طرف حساب خاص

 • گزارش خرید و فروش فصلی با ارائه فایل خروجی استاندارد دارایی TTMS

 • گزارش صورتحساب مشتری مشتمل بر کلیه عملیات مالی و ریز عملیات بازرگانی مرتبط

 • تعریف لیست قیمت‏های فروش هر کالا و امکان ارزیابی ارزش ریالی موجودی، برمبنای قیمت فروش دلخواه

 • امکان چاپ برچسب بارکد، قیمت کالا و گزارش لیست قیمت کالاها با امکان مدیریت قیمت به صورت گروهی

 • گزارش دستیابی به هدف فروش براساس طرف حساب،کالا و نمایندگان به صورت ماهانه

 • چاپ فاکتور فروش با فرم‏ های گوناگون و امکان تعریف فرم‏ های جدید توسط کاربر

 • امکان تهیه نمودار و گراف‏ های متنوع در تمام فرم ها و گزارشهای نرم افزار بازرگانی و ارسال کلیه گزارش‏ ها و نمودارها به اکسل


نرم افزار بازرگانی