نرم افزار انبار و کالا

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات > نرم افزار انبار و کالا
null

نرم افزار انبار و کالا پیوست امکان مدیریت کلیه تراکنش‌های مقداری و ریالی انبار را در اختیار کاربر گذاشته، بر اساس عملیات تعریف شده، اسناد مالی را در نرم افزار حسابداری صادر و بهای تمام شده را به روز می­نماید. موجودی مواد و کالا شامل موجودی مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالاهای ساخته شده می­باشد که توسط واحد تجاری و تولیدی برای مدت کوتاهی قبل از فروش نگهداری می‌شوند. کنترل این موجودی ها از مولفه‌های مهم دارایی در یک شرکت است و لذا مدیریت و کنترل تراکنش‌های انبار از چالش‌های مطرح مدیریت سازمان است.

نرم افزار انبار و کالا در دو بخش نرم افزار انبار مقداری و نرم افزار حسابداری انبار پیاده سازی می گردد .

در بخش نرم افزار انبار مقداری، ثبت اطلاعات در فرمهای رسید و حواله به صورت مقداری توسط انبارداران انجام می پذیرد.

در بخش نرم افزار حسابداری انبار ، اطلاعات فرمهای مقداری فراخوانی شده و اطلاعات ریالی به آنها ، توسط تیم حسابداری انبار، اضافه می گردد

ننرم افزار انبار و کالا 

■  مدیریت حرفه ای و پیاده سازی انبارداری مدرن با نرم افزار مدیریت انبار پیوست :


■   نظارت دقیق بر عملکرد انبارها و گردش کالا


■   پیاده سازی انواع انبارهای صنعتی، بازرگانی ، اموال و کالای مصرفی


■   کنترل موجودی به روز و توزیع شده مقداری و ریالی


 

■   ویژگی های برتر نرم افزار انبار و حسابداری انبار پیوست :


■   تعریف تعداد نامحدود انبار با گستردگی جغرافیایی دلخواه


■   یکپارچگی با سایر نرم افزارهای عملیاتی در سازمان مانند ساخت و تولید یا پیمان و قراردادها


■   صدور سند مالی و رسید و حواله بصورت خودکار هنگام انجام عملیات مقداری ریالی


■   امکان استفاده از نرم افزار مدیریت اسناد پیوست جهت مدیریت کلیه ضمائم و اسناد مرتبط با انبار


■   یکپارچگی انبارها، موجودی کالا و ساختارهای اطلاعاتی با نرم افزار بازرگانی پیوست  


■   امکان دریافت الکترونیکی فرم درخواست کالا و ثبت رسید و حواله از نرم افزار اتوماسیون اداری پیوست


■    تعریف ساختار کاملا باز و منعطف کالاها و انبارها متناسب با نیاز شرکت:


 • معرفی انبارها با رعایت سطح دسنرسی و توزیع موجودی اولیه به تفکیک کالا در هر انبار

 • معرفی کالاها و گروه بندی آنها به صورت درختی در هفت سطح با امکان تعیین طول کد کالا در هر سطح

 • معرفی اطلاعات کامل کالاها شامل کد، نام، نام لاتین، شماره فنی، بارکد، ایران کد، واحدهای اصلی و فرعی

 • معرفی انواع عملیات ورود و خروج کالا از انبار (مقداری و ریالی)

 • استفاده از روش ‏های ثبت موجودی دائمی یا ادواری و روش‏ های قیمت گذاری میانگین متحرک و FIFO

 

■    امکانات کاربری متعدد برای سهولت کار کاربران در فرمهای عملیاتی نرم افزار انبار :


 • جستجوی کالا با کد، نام، بارکد، شماره فنی و نام لاتین جهت ثبت اقلام کالا در فرم

 • تفکیک عملیات انبارها به صورت های مقداری و مقداری / ریالی (عملیات حسابداری انبار)

 • معرفی الگوی سریال کالا و تخصیص خودکار سریال به کالاها

 • ثبت اطلاعات سریال کالاها و کد رهگیری کالاها (.Serial No. , Lott No)

 • ریالی کردن اسناد مقداری انبار به صورت انفرادی و گروهی

 • تعدیل قیمت کالاها در انبارهای مختلف با امکان ثبت مالی

 • انجام عملیات به روز رسانی بهای تمام شده کالاها به همراه اصلاح سندهای مالی صادر شده

 

■    کنترل های داخلی برای جلوگیری از خطاهای کاربری :


 • تطبیق ریالی عملیات انبار با اسناد مالی برای کنترل مغایرت احتمالی

 • انجام عملیات مقداری مشتمل بر صدور رسید و حواله انبار، درخواست کالا، سفارش خرید و عملیات انبارگردانی

 • انجام عملیات مقداری/ ریالی مشتمل بر ورود و خروج کالا، نقل و انتقال کالا بین انبارها، تعدیل قیمت کالا

 • تعیین حق دسترسی کاربر به انبارها، انواع عملیات، گزارش‏ های مقداری یا مقداری/ ریالی

■   گزارش‏ های متنوع آماری ، لبستی و نموداری در نرم افزار انبار و کالا :


 • گزارش کاردکس کالا به تفکیک مقداری و ریالی، کاردکس تجمعی کالا 

 • گزارش گردش کلیه کالاها به تفکیک انبار به تفکیک مقداری و ریالی 

 • گزارش موجودی کالا به تفکیک انبار، کالا و گروه‏ کالا به صورت مقداری و مقداری ریالی

 • امکان تهیه نمودار و گراف‏های متنوع در تمام فرمها و ارسال کلیه گزارش‏ ها به اکسل

 • گزارش موجودی کالا با سریال مشخص ، به همراه گزارش گردش کالای موردنظر در سازمان

 • گزارش موجودی کالاها به تفکیک کد رهگیری و تاریخ انقضا

 

■    انواع گزارشهای کنترل موجودی و مغایرت گیری سیستم  انبار پیوست :


 • گزارش تگ‏ های انبار همراه با گزارش شمارش‏ های اول تا سوم انبارگردانی و گزارش‏ های مغایرت موجودی انبارها

 • گزارش کالاهایی که به نقطه سفارش، حداقل یا حداکثر موجودی رسیده‏ اند

 • گزارش تطبیق ریالی انبار و حسابداری با اعلام مغایرت


نرم افزار انبار و کالا