برای انجام عملیات ویرایش گروهی در اطلاعات سازمانی مراحل زیر را دنبال کنید : از پانل مدیریت پرسنل، پرونده پرسنل را انتخاب و بر روی اطلاعات پرسنلی کلیک کنید. ۱- پرسنل مورد نظر خود...

بیستر بخوانید