برای انجام عملیات ویرایش گروهی در اطلاعات سازمانی مراحل زیر را دنبال کنید : از پانل مدیریت پرسنل، پرونده پرسنل را انتخاب و بر روی اطلاعات پرسنلی کلیک کنید. ۱- پرسنل مورد نظر خود را با استفاده کلید + انتخاب نمایید (Ctrl+A انتخاب همه ) ۲- از Context Menu فرم ( کنار کلیدهای موجود در فرم کلیک راست کنید ) عنوان " انجام عملیات ویرایش گروهی اطالاعات سازمانی پرسنل " را انتخاب کنید. ۳- در فرم باز شده نوع اطلاعاتی را که قصد دارید بصورت گروهی ویرایش کنید مارک نمایید و کلید تائید را بزنید. در هر بار عملیات ویرایش گروهی انتخاب یک نوع از اطلاعات مجاز است. ۴- یکی از مقادیر متناظر با نوع اطلاعات انتخاب شده در مرحله قبل را از لیست باز شده با دوبار کلیک کردن انتخاب نمایید و سپس تاریخ اجرا را وارد کنید. ۵-...

بیشتر بخوانید

برای حذف احکام کارگزینی بصورت گروهی مراحل زیر را دنبال نمایید : ۱- از پنل گزارشها وارد فرم "گزارش لیست احکام" شوید . ۲- بازه تاریخی و فیلتر های گزارش را به گونه ای تنظیم نمایید تا لیست احکام مورد نظر نمایش داده شود . ۳- بروی احکامی که قصد دارید آنها را حذف کنید از کلید Delete بروی کیبرد استفاده نمایید با اینکار آیکون حذف در کنار رکوردهای گزارش نمایش داده می شود . ۴- پس از انجام مرحله قبل بروی احکام مورد نظر، در نهایت از کلید ترکیبی Ctrl+D استفاده نمایید. با تایید نهایی احکام مورد نظر بصورت گروهی حذف خواهد شد . نکته : برای انجام عملیات حذف گروهی از گزارش لیست احکام کارگزینی، کاربر مربوطه می بایست دسترسی لازم را داشته باشد. برای اینکار تنظیمی در فرم شماره ۷۱ در مدیریت گروه های کاری به نام " حذف احکام صادره" تعبیه...

بیشتر بخوانید

در سیستم حقوق و دستمزد، کارگزینی و حضور و غیاب تنها کاربرانی قادر به ایجاد و ویرایش فرمول های محاسباتی خواهند بود که دسترسی تعییر فرمول های محاسباتی به آنها اعطا شده باشد. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید و بروی کلید "دسترسی ویژه کاربران" کلیک کنید. ۲- در فرم باز شده در کادر "کاربر" بخشی از از نام کاربر مورد نظر خود را تایپ و کلید Enter را بزنید و از لیست باز شده نام کاربر مورد نظر را انتخاب کنید. ۳- از لیست بازشدنی "نوع"، عنوان "تغییر فرمولهای محاسباتی" را انتخاب و برروی کلید "دسترسی به همه" کلیک کنید. ۴- با این کار عنوان "تغییر فرمولهای محاسباتی" به لیست دسترسی ها در سمت چپ فرم افزوده خواهد شد سپس برروی کلید "ذخیره" کلیک کنید. با انجام مراحل بالا، کاربر مورد نظر قادر به ایجاد و ویرایش...

بیشتر بخوانید