در منوی تولید آیتم "ارزیابی قیمت تمام شده محصول" را انتخاب می کنیم. محصول، تاریخ تولید، میزان مورد نظر برای تولید و برنامه تولید مورد نظر را انتخاب می نماییم. و گزارش را تهیه می نماییم. این گزارش بر مبنای فرمول انتخابی میزان مصرف هر یک از مواد اولیه و قیمت تمام شده هر یک(بسته به انبار وابسته و تاریخ تولید) مواد اولیه را گزارش داده و جمع مبلغ کل هر یک از اقلام مصرفی در واقع قیمت تمام شده محصول خواهد بود. نکته ۱: هر محصول می تواند N برنامه داشته باشد که هر برنامه دارای تاریخ موثر است. نکته ۲: قیمت تمام شده مواد مصرفی وابسته به انباری است که این مواد وفق برنامه تولید(برای تولید محصول) از آن خارج می شوند. نکته ۳: در این گزارش حسب میزان تولید محصول کسری مواد اولیه نیز حسب...

بیستر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text] استهلاک انباشته (Accumulated Depreciation) به مفهوم جمع انباشته مبالغی است که از زمان تحصیل دارایی به حساب هزینه استهلاک منظور شده است.استهلاک انباشته یک قلم دارایی ارزش دفتری هر دارایی را با توجه به قیمت تمام شده دارایی تعیین می کند. به گونه ای که می توان گفت:                                                استهلاک انباشته دارایی-قیمت تمام شده دارایی=ارزش دفتری دارایی نکته ۱: قیمت تمام شده دارایی برابر ارزش تحصیل دارایی منهای ارزش اسقاط دارایی است. نکته ۲: ارزش اسقاط دارایی (Salvage Value) برابر ارزش بازیافت دارایی پس از سپری شدن عمر مفید دارایی است. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title="نرم افزار مالی پیوست، قلب تپنده نرم افزارهای ستادی و ارائه دهنده خلاصه تمامی عملیات سازمان، بر اساس گزارشهای مالی" style="3d" color="sky"...

بیستر بخوانید

به طور پیش فرض قیمت کالا در برگه خروج توسط سیستم و به قیمت تمام شده کالا ثبت می شود و امکان تغییر آن وجود ندارد.ولی در دو وضعیت حسب نیاز سازمان می توان این کار را انجام داد: ۱- در صورتیکه روش ثبت موجودی ادواری باشد قبل از اقدام به انجام این کار در فرم مدیریت گروههای کاری باید گزینه "امکان ورود قیمت خروج کالا در حالت ادواری" را تیک کنیم. از این پس در فرم خروج کالا با استفاده از کلید Enter در فیلد قیمت واحد ، امکان تخصیص قیمت فراهم می شود. ۲- استفاده از نوع واگذاری کالا در فرم خروج کالا، اگر نوع برگه خروج را "واگذاری کالا" انتخاب نماییم فیلد مبلغ واحد برای ورود قیمت مورد نظر باز می باشد.این امکان در هر دو روش دائمی و ادواری در دسترس می باشد....

بیستر بخوانید

در حالت پیش فرض و در صورتیکه کاربر تنظیم کننده فاکتور امکان تعیین قیمت واحد فروش را داشته باشد، کاربر می تواند هر قیمتی را جهت فروش کالا وارد نماید.با این حال جهت رعایت کنترل های داخلی سازمان می توان از ثبت قیمت فروش کالا زیر قیمت تمام شده کالا توسط کاربر جلوگیری نمود. برای این منظور به روش زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "مدیریت گروههای کاری"، زیر سیستم بازرگانی را انتخاب می نماییم. ۲- فرم شماره ۰۰۵ تحت عنوان "فاکتور فروش کالا و خدمات" را انتخاب نموده و چک باکس شماره ۳۷ تحت عنوان "جلوگیری از فروش زیر قیمت تمام شده" را مارک می کنیم. ۳- دگمه "ذخیره" را کلیک می کنیم. نکته ۱: این کار توسط Admin قابل انجام بوده و برای هر گروه کاری مورد نظر به تفکیک باید انجام شود. نکته ۲: جهت محدودیت ثبت قیمت فروش می...

بیستر بخوانید