کاربر قادر است تا با زدن کلید Enter برروی ساعت های تردد در Grid مربوطه در "فرم کارکرد روزانه"، ساعت های ورود و خروج پرسنل را ویرایش نماید. در حالت عادی در صورتی که کاربر...

بیستر بخوانید

در فرم "کارکرد روزانه"، برای متمایز نمودن ساعت های ثبت شده توسط کاربر از ساعت های منتقل شده از دستگاه کارت ساعت، از علامت براکت استفاده می شود . در این...

بیستر بخوانید