کاربر قادر است تا با زدن کلید Enter برروی ساعت های تردد در Grid مربوطه در "فرم کارکرد روزانه"، ساعت های ورود و خروج پرسنل را ویرایش نماید. در حالت عادی در صورتی که کاربر به این صورت اقدام به اصلاح ساعت های ورود و خروج نماید، در سیستم Log عملیات مربوطه ذخیره نخواهد شد . برای Log کردن این عملیات لازم است تا تنظیم "ثبت لاگ ویرایش اطلاعات در گرید نمایش کارکردها" در فرم شماره ۳۸ (کارکرد روزانه) برای گروه کاری مورد نظر، مارک شود. نکته : کاربر از طریق فرم "کارکرد روزانه شماره دو" نیز قادر به ویرایش اطلاعات ساعت می باشد که برای Log کردن از آن طریق می بایست تنظیم "ثبت لاگ ویرایش اطلاعات" برای فرم شماره ۷۶ (فرم کارکرد روزانه شماره دو) مارک شود....

بیستر بخوانید

در فرم "کارکرد روزانه"، برای متمایز نمودن ساعت های ثبت شده توسط کاربر از ساعت های منتقل شده از دستگاه کارت ساعت، از علامت براکت استفاده می شود . در این فرم زمانهای ثبت شده توسط کاربر در براکت نمایش داده می شوند. نکته: برای عدم تفکیک زمانهای ثبت شده بصورت دستی از زمانهای انتقال داده شده، کافی است در "مدیریت گروه های کاری"  تنظیم مربوط به فرم شماره ۳۸ با عنوان، "عدم نمایش براکت جهت ساعات ویرایش شده" مارک شود....

بیستر بخوانید